Niklas Selberg

Postdoktor, jur. dr, Jur. kand.

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • Juridik, Individuell arbetsrätt, kollektiv arbetsrätt, diskrimineringsrätt, arbetsmiljörätt, anställningsskydd, migrationsrätt, mänskliga rättigheter, EU-rätt, Industrial Relations, arbetsmarknadsrelationer, genusperspektiv, fackföreningar

Forskning

Mina forskningsintressen kretsar framförallt kring rätten som den tillämpas på arbetsmarknaden. Framförallt forskar jag kring lagstiftningen som gäller mellan arbetsgivare och arbetstagare samt mellan fackföreningar och arbetsgivare. Dessutom forskar jag på områden som gränsar till arbetsrätten; t.ex. diskrimineringsrätt, migrationsrätt, mänskliga rättigheter och allmän civilrätt.

Mitt avhandlingsprojekt har kretsat kring arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsligt ansvar i komplexa arbetsorganisationer. Jag har inom ramen för denna forskningsdesign studerat lagstiftningen om anställningsskydd, diskriminering och arbetsmiljö, som den tillämpas i koncerner, entreprenadförhållanden samt bemanningsanställning.

Jag utgår i min rättsvetenskapliga forskning ofta från Industrial Relations-teori för att utforska maktrelationer genom att fokusera lokala och globala rättsliga regleringar och relationer mellan stat, kapital och arbete.

Undervisning

Jag undervisar på alla nivåer på juristprogrammet i framförallt olika arbetsrättsliga ämnen, diskrimineringsrätt, arbetsmiljörätt, civilrätt och genusperspektiv på rätten.

Karaktäristiskt för min undervisningsprofil är också att jag ofta undervisar i juridik inom andra program än juristprogrammet. Jag medverkar i flera kurser på Samhällsvetenskapliga fakulteten; framförallt med undervisning om diskrimineringsrätt, arbetsrätt från ett genusperspektiv samt genusperspektiv på rätten.

Samverkan

Jag deltar regelbundet i samhälleliga diskussioner kring arbetsrätt, migrationsrätt, EU-rätt och akademins samhällsansvar.

Jag arbetar aktivt med att analysera och informera om arbetsrättsliga och EU-rättsliga utvecklingar till allmänheten och fältets praktiker.

Senaste forskningsoutput

Johansson, C. & Niklas Selberg, 2020 jun 7, I : Italian Labour Law e-Journal. 13, 1 Covid-19 and Labour Law: A Global Review, 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Niklas Selberg, 2020, EU & arbetsrätt, 1, s. 3-3 1 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Niklas Selberg, 2020, EU & arbetsrätt, 1, s. 6-6 1 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Visa alla (73)