Niklas Selberg

Postdoktor, jur. dr, Jur. kand.
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2020
 2. COVID-19 and Labour Law: Sweden

  Johansson, C. & Niklas Selberg, 2020 jun 7, I : Italian Labour Law e-Journal. 13, 1S, 12 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. Ingen resning i mål om företagsövergång. Svenska AD:s dom står fast

  Niklas Selberg, 2020, EU & arbetsrätt, 1, s. 3-3 1 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 4. Kommissionen vill införa bindande regler om insyn i lönesättningen

  Niklas Selberg, 2020, EU & arbetsrätt, 1, s. 6-6 1 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 5. Lönegarantin ska garantera pensionsförmån åtminstone upp till fattigdomsgränsen

  Niklas Selberg, 2020, EU & arbetsrätt, 1.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 6. 2019
 7. Förbud mot repressalier ska tolkas vidsträckt

  Niklas Selberg, 2019 dec 12, EU & arbetsrätt, 3-4, s. 11-11 1 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 8. Förebyggande rekonstruktioner av företag reglerade i nytt EU-direktiv

  Niklas Selberg, 2019 dec 12, EU & arbetsrätt, 3-4, s. 6-6 1 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 9. Kameraövervakningen kränkte inte López Ribaldas rätt till privatliv

  Niklas Selberg, 2019 dec 12, EU & arbetsrätt, 3-4, s. 11-11 1 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 10. Kumulerade böter utan övre gräns för administrativa brister var oproportionerliga

  Niklas Selberg, 2019 dec 12, EU & arbetsrätt, 3-4, s. 10 1 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 11. Ministerrådet ställer sig bakom ILO:s 100-årsdeklaration

  Niklas Selberg, 2019 dec 12, EU & arbetsrätt, 3-4, s. 7 1 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 12. Arbetsgivarbegreppet: från välfärdsstat till plattformsekonomi

  Niklas Selberg, 2019 okt 1, Lavalgenerationen : 2010-talets doktorsavhandlingar i arbetsrätt. Selberg, N. & Sjödin, E. (red.). Uppsala: Iustus förlag, s. 151-170 (Arbetsrättsliga Föreningens skriftserie; vol. 10).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 13. Den polycentriska arbetsrätten: Arbetsmarknad och arbetsrätt på 2010-talet

  Niklas Selberg & Sjödin, E., 2019 okt 1, Lavalgenerationen: 2010-talets doktorsavhandlingar i arbetsrätt. Selberg, N. & Sjödin, E. (red.). Uppsala: Iustus förlag, (Arbetsrättsliga Föreningens Skriftserie; vol. 10).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 14. Lavalgenerationen: 2010-talets doktorsavhandlingar i arbetsrätt

  Niklas Selberg (red.) & Sjödin, E. (red.), 2019 okt 1, Iustus förlag. 288 s. (Arbetsrättsliga Föreningens Skriftserie; vol. 10)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 15. Inget skydd för privatlivet för illvillig mejlskrivare

  Niklas Selberg, 2019 jun 30, EU & arbetsrätt, 2, s. 7 1 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 16. Nya regler ska underlätta livet för föräldrar och anhörigvårdare

  Niklas Selberg, 2019 jun 30, EU & arbetsrätt, 2, s. 6 1 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 17. Arbete och arbetsrätt i gig-ekonomin - ny brittisk forskning

  Niklas Selberg, 2019 maj 2, EU & arbetsrätt, 1, s. 7-8 1 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 18. EU-rättens företräde förutsätter att myndigheter får underlåta att tillämpa nationell rätt

  Niklas Selberg, 2019 maj 2, EU & arbetsrätt, 1, s. 5-5 1 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 19. Lönetillägg på långfredagen får inte förbehållas kristna arbetstagare

  Niklas Selberg, 2019 maj 2, EU & arbetsrätt, 1, s. 6-6 1 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 20. Om behörig domstol och civilrättsliga sanktioner för stridsåtgärder på arbetsmarknaden

  Niklas Selberg & Sjödin, E., 2019 apr 2, I : Svensk Juristtidning.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. God fackföreningssed? Något om fackföreningarnas uppgifter, intern föreningsrätt och organiserade arbetstagares rättsliga ställning vis-à-vis sin arbetstagarorganisation

  Niklas Selberg, 2019, Festskrift till Örjan Edström. Mannelqvist, R., Ingmansson, S. & Ulander-Wänman, C. (red.). Umeå: Umeå University, Vol. 41. s. 435-455 (Skrifter från juridiska institutionen vid Umeå universitet; vol. 41).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 22. 2018
 23. Inrätta specialavdelning i EU-domstolen

  Niklas Selberg, 2018 aug, Lag & avtal: arbetsrättslig tidskrift, 8, s. 34-34 1 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 24. Deltidsanställds pension ska beakta tid innan direktivet genomfördes

  Niklas Selberg, 2018, EU & arbetsrätt, 4.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 25. Empirisk arbetsrättsforskning, rättsrealism och rättssociologi - från välfärdsstat till gig-ekonomi

  Niklas Selberg, 2018, Festskrift till Håkan Hydén. Banakar, R., Dahlstrand, K. & Ryberg Welander, L. (red.). Lund: Juristförlaget i Lund, s. 613-640 27 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 26. EU-domstolens dom om Uber ger ledtrådar till arbetsrätten i gig-ekonomin

  Niklas Selberg, 2018, EU & arbetsrätten, 1, s. 6-6 1 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 27. Europadomstolen: Ekonomiska konsekvenser inget skäl för strejkförbud

  Niklas Selberg, 2018, EU & arbetsrätt, 4.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 28. Europeiska företagsråd bra för alla - men de kunde vara fler

  Niklas Selberg, 2018, EU & arbetsrätt, 3, s. 5 1 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 29. Förhandsbesked från EU-domstolen delar svenska Arbetsdomstolen

  Niklas Selberg, 2018, EU & arbetsrätten, 2, s. 3-3 1 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 30. Hemlig kameraövervakning vid misstankar om stölder kränkte arbetstagares privatliv enligt EKMR

  Niklas Selberg, 2018, EU & arbetsrätten, 1, s. 7-7 1 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 31. Inga arbetsrättsliga initiativ 2019 och fokus på befintliga förslag

  Niklas Selberg, 2018, EU & arbetsrätt, 4.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 32. Knappast nödvändigt dela kyrkans syn på äktenskapet för att arbeta som överläkare på katolskt sjukhus

  Niklas Selberg, 2018, EU & arbetsrätt, 3, s. 7 1 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 33. Svenska facket begär resning i mål om uppsägningstider efter verksamhetsövergång

  Niklas Selberg, 2018, EU & arbetsrätt, 4.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 34. Uber-domens slutsatser bekräftade - gäller också i straffrätten

  Niklas Selberg, 2018, EU & arbetsrätten, 2, s. 7-7 1 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 35. 2017
 36. HD:s och AD:s roller måste tydliggöras

  Niklas Selberg & Sjödin, E., 2017 sep, Lag & avtal: arbetsrättslig tidskrift, 9, s. 40 1 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 37. Arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsligt ansvar i komplexa arbetsorganisationer: En studie av anställningsskydd, diskriminering och arbetsmiljö

  Niklas Selberg, 2017, 1 uppl. Lund: Lund University (Media-Tryck). 557 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 38. Regulating Work-Life Balance: The Contemporary Swedish Experience

  Niklas Selberg, 2017, Work-Life Balance in the Modern Workplace: Interdisciplinary Perspectives from Work-Family Research, Law and Policy. De Groof, S., Hendrickx, F. & Blainpain, R. (red.). Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, s. 311-340 30 s. (Bulletin of Comparative Labour Relations; vol. 98).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 39. Stridsåtgärder i Högsta domstolen

  Niklas Selberg & Sjödin, E., 2017, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 4, s. 906-937 31 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 40. 2016
 41. Att genomdriva arbetsrätten i gränsöverskridande situationer

  Niklas Selberg, 2016 dec, EU & arbetsrätt, 3-4, s. 11-11 1 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 42. Förslag efter Refit-utvärdering: Skärp arbetsgivares upplysningsplikt

  Niklas Selberg, 2016 dec, EU & arbetsrätt, 3-4, s. 7-7 1 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 43. Svensk lagstiftning underlättar exploatering av migrantarbetare

  Niklas Selberg, 2016 apr 4, Dagens arena.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 44. Abnormal justice and globalised labour markets: Thinking labour law with Judy Fudge

  Pettersson, H. & Niklas Selberg, 2016, Globalisation, fragmentation, labour and employment law - A Swedish perspective. Carlson, L., Edström, Ö. & Nyström, B. (red.). Iustus förlag, s. 263-284

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 45. Exkluderade ur nationen, inkluderade i arbetsrätten? Irreguljära migrantarbetare ur rättslig synvinkel

  Niklas Selberg, 2016, Irreguljär migration i Sverige: rättigheter, vardagserfarenheter, motstånd och statliga kategoriseringar. Sager, M., Holgersson, H. & Öberg, K. (red.). Göteborg: Daidalos, s. 241-274

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 46. Samordna arbetsrätten och migrationsrätten

  Niklas Selberg, 2016, I : Lag & avtal: arbetsrättslig tidskrift. 2, s. 40-40

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

 47. 2015
 48. Universitet bör engagera sig för flyktingarna

  Amin Parsa & Niklas Selberg, 2015 okt 5, Lundagård, 6, s. 26 27 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 49. EU-rätten skulle gagnas av en arbetsrättslig avdelning i EU-domstolen

  Niklas Selberg & Erik, S., 2015, I : Europarättslig tidskrift. 2, s. 415-424

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 50. Om kriminaliseringen av papperslösas arbete och argumenten för att avskaffa den

  Niklas Selberg, 2015, Arbetskraft från hela världen. Hur blev det med 2008 års reform?. Calleman, C. & Herzfeld Olsson, P. (red.). Delegationen för migrationsstudier Ju 2013:17, s. 362-412

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 51. Vad hindrar LU från att göra mer för flyktingarna?

  Amin Parsa & Niklas Selberg, 2015, LUM: Lunds Universitets Magasin, 9, s. 16.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 52. 2014
 53. Arbetsrätt i centrum och periferi. Migrationsrätt, arbetsrätt och (ir)reguljär arbetskraftsmigration

  Niklas Selberg, 2014, Festskrift till Catharina Calleman. I rättens utkanter. Perssson, A. H. & Ryberg-Welander, L. (red.). Iustus förlag, s. 371-391

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Föregående 1 2 Nästa