Nikos Macheridis

Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Nyckelord

  • Strategi

Forskning

Mina huvudsakliga forskningsområden är "Ledning och styrning av högre utbildning" och "Projektledning". Jag har publicerat böcker och artiklar i båda dessa område.

 

Yrkesarbete

Jag har varit studierektor för grund och avancerad utbildning samt ställföreträdande prefekt på företagsekonomiska institutionen 2008-2016

Undervisning

Ansvarig för kompletterande utbildning i ekonomi / systemvetenskap för personer med utländsk examen vid EHL.

Ansvarig för kurserna i verksamhetsförlagd utbildning (FEKH01, FEKH03) vid företagsekonomiska institutionen.

Ansvarig för LOA (Learning Objectives Assessemment,  ekonomie kandidatprogremmet) och progressionsexamination inom huvudområdet företagsekonomi.

 

Senaste forskningsoutput

Nikos Macheridis, 2018 apr 3, I : Tertiary Education and Management. 24, 2, s. 128-143

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Nikos Macheridis, 2017 apr 3, I : Tertiary Education and Management. 23, 2, s. 85-102

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (19)