Nilla Andersson

Doktorand, Leg arbetsterapeut

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arbetsterapi

Nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments

Forskning

Sedan 2018 är jag doktorand vid institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds Universitet, där jag tillhör forskargruppen Aktivt och hälsosamt åldrande. I mitt avhandlingsarbete studerar jag boendeaspekter och dess koppling till hälsa, för personer som åldras med Parkinsons sjukdom. Huvudhandledare för projektet är professor Susanne Iwarsson, biträdande handledare är biträdande professor Maria Nilsson och biträdande forskare Björn Slaug.

Arbetet är till stor del baserat på befintlig data från projektet ” Home and health in People Aging with Parkinson´s Disease” (PI: Maria Nilsson). Till den fjärde kvalitativa studien, kommer ytterligare data samlas in. I avhandlingen forskningsfrågan belysas med både metodstudier, kvantitativa och kvalitativa studier. Jag hoppas att kunskapen i förlängningen ska bidra till att det blir mer riktade rehabiliteringsinsatser för denna grupp samt att den också är viktig vid samhällsplanering och bostadsutveckling för personer som åldras med Parkinsons sjukdom.

 

Yrkesarbete

Jag tog min arbetsterapeutexamen 2006 vid Lunds Universitet. Mina största kliniska erfarenheter har jag specialiserad rehabiliteringsverksamhet för personer med kroniska sjukdomar, så som Multipel skleros, Parkinsons sjukdom och kognitiv sjukdom. Jag har också en master i medicinsk vetenskap, med inriktning arbetsterapi.

Senaste forskningsoutput

Visa alla (2)