Nils Hermansson Truedsson

Doktorand, Masterexamen, Kandidatexamen

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Subatomär fysik

Forskning

Min forskning ligger inom teoretisk partikelfysik och särskilt är jag intresserad av beräkningar vid låga energier med relevans för precisionstest av partikelfysikens Standardmodell. Vid låga energier fungerar inte vanliga beräkningsverktyg, varför effektiv fältteori och gittersimuleringar är ett krav. Jag gör högre ordningars loopberäkningar med hjälp av effektiva fältteorier, och flera av dessa är av vikt för precisionsberäkningar på gittret.Två områden jag är särskilt intresserad av är myonens anomala magnetiska moment och kaonsönderfall.

Undervisning

Jag undervisar på kurserna Introduktion till kvantfältteori (FYTN10), Teoretisk Partikelfysik (FYTN04), Beräkningsfysik (FYTN03) och Elektromagnetism (FYTB13).

Senaste forskningsoutput

Johan Bijnens, Harrison, J., Nils Hermansson Truedsson, Janowski, T., Juettner, A. & Portelli, A., 2019, I : Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology. 100, 1, 014508.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Nils Hermansson Truedsson, 2019, 176 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (5)