Nils Ryde

Universitetslektor, ETP-lärare, Docent, civilingenjör
Fler filtreringsmöjligheter
 1. Carl-TryggerStiftelse: Water on Stars

  Nils Ryde & Julien Lambert

  2012/01/012013/12/31

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 2. Crafoordska stiftelsen: Post doc for Henrik Jönsson

  Nils Ryde

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 3. Gaia-ESO Survey

  Gerry Gilmore, Sofia Randich, Sofia Feltzing, Thomas Bensby, Louise Howes, Pieter Gruyters, Nils Ryde, Edita Stonkute & Gregory Ruchti

  2012/12/242021/07/01

  Projekt: ForskningInternationellt samarbete

 4. Kungl. Fysiografiska Sällskapet: Stjärnspektroskopiska undersöksningar av Vintergatans bulb

  Nils Ryde

  2008/01/012009/12/31

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 5. SOEB: Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare, Postdoc stipendium for Henrik J\"onsson for two years

  Nils Ryde & Henrik Jönsson

  2017/04/012019/04/01

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 6. NMW: The New Milky Way

  Sofia Feltzing, Thomas Bensby, Lennart Lindegren, Ross Church, David Hobbs, Nils Ryde, Henrik Hartman, Paul Mcmillan, Gregor Traven, Diane Feuillet, Christian Sahlholdt, Louise Howes & Edita Stonkute

  Knut and Alice Wallenberg Foundation

  2014/07/012027/06/30

  Projekt: ForskningInternationellt samarbete