Nils-Eric Sahlin

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicinsk etik

Forskning

Jag är professor i medicinsk etik vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet och tidigare professor i teoretisk filosofi vid samma universitet.

Jag disputerade 1984 på avhandlingen Secondary Levels in Decision Making. Min forskning inriktar sig på frågor som rör rationellt och mänskligt beslutsfattande under osäkerhet. Men jag har också skrivit uppsatser inom flertalet av filosofins huvudområden och arbetat inom områden som tangerar juridik och kognitiv psykologi.

Jag har särskilt intresserat mig för den brittiske filosofen Frank Plumpton Ramseys filosofi. Förutom monografin The Philosophy of F.P. Ramsey (Cambridge 1990) och ett flertal uppsatser i ämnet har jag även redigerat och givit ut några av Ramseys efterlämnade arbeten.

”Vad är kreativitet?” och ”Hur skapar man kreativa miljöer?” är två frågor Sahlin skrivit om. Ett recept på hur man skapar kreativa miljöer finns på min privata hemsida.

Sahlin är ledamot av Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.

Utvald forskningsoutput

Nils-Eric Sahlin, 2009

Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputWebbpublikation/webbsajt

Nils-Eric Sahlin, 2018 mar 28, Svenska Dagbladet, SvD Opinion.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Annika Wallin, Nils-Eric Sahlin & Wandi Bruine de Bruin, 2018 feb 14, The Conversation.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Nils-Eric Sahlin, 2018 feb 12, Science and Proven Experience: Johannes. Sahlin, N-E. (red.). Lund: Lund University, s. 77-86

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Nils-Eric Sahlin, 2018 feb 12, Science and Proven Experience : Johannes. Sahlin, N-E. (red.). Lund: Lund University, s. 9-12

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

Nils-Eric Sahlin (red.), 2018 feb 12, Lund: Lund University. 124 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Robin Stenwall, Johannes Persson & Nils-Eric Sahlin, 2018 aug 28, I : Metaphysica. 19, 2, s. 219-224

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Johannes Persson, Sten Anttila & Nils-Eric Sahlin, 2018, I : Filosofisk tidskrift. 39, 1, s. 44-54

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sten Anttila, Johannes Persson, Måns Rosén, Niklas Vareman, Sigurd Vitols & Nils-Eric Sahlin, 2019, I : Journal of Risk Research. 22, 6, s. 796-802

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Nils-Eric Sahlin (red.), 2017 sep, Lund University (Media-Tryck). 68 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Göran Hermerén & Nils Eric Sahlin, 2017 maj 24, I : Läkartidningen. 114, 22

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Cecilia Götherström, Göran Hermeren, Mats Johansson, Nils-Eric Sahlin & Magnus Westgren, 2017 mar 18, I : Obstetrics, Gynaecology and Reproductive Medicine. 27, 5, s. 166-167

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Nils-Eric Sahlin, 2017, Prioriteringar i folkvandringens tid. Sahlin, N-E. (red.). Region Skåne, s. 33-59

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Barbro Westerholm & Nils-Eric Sahlin, 2017, SANS, 3, s. 44-49.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Nils-Eric Sahlin (red.), 2017, Lund: Region Skåne. 61 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Göran Hermeren & Nils-Eric Sahlin, 2017, SANS, 4, s. 30-31.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Nils-Eric Sahlin, 2017, Research ethics and artistic freedom in artistic research. Lindh, T. (red.). Vetenskapsrådet, s. 8-15 (Konstnärlig forskning - Årsbok ; vol. 2017).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Johannes Persson, Niklas Vareman, Annika Wallin, Lena Wahlberg & Nils-Eric Sahlin, 2016 nov 3.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

Sten Anttila, Johannes Persson, Niklas Vareman & Nils-Eric Sahlin, 2016 jun 18, I : Journal of Clinical Epidemiology. 2016, 75, s. 1-5 5 s., JCE9148.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Peter Höglund, Göran Hermerén & Nils Eric Sahlin, 2016, I : Läkartidningen. 113, 15

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Nils-Eric Sahlin (red.), 2016, Lund University (Media-Tryck). 51 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Mats Johansson & Nils-Eric Sahlin, 2015 jun 11, Sydsvenskan.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Johannes Persson, Nils-Eric Sahlin & Annika Wallin, 2015, I : Environmental Science and Policy. 52, s. 1-5

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Anna Senneby, Ingegerd Mejàre, Nils-Eric Sahlin, Gunnel Svensäter & Madeleine Rohlin, 2015, I : Journal of Dentistry. 43, 12, s. 1385-1393

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Nils-Eric Sahlin, 2015, Tankar om medicinsk etik - 30 år med Statens medicinsk-etiska råd. Eriksson, L. (red.). SMER, Stockholm, s. 101-123

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Gunn Johansson & Nils-Eric Sahlin, 2015, Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien årsbok. Kungliga Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien, s. 25-32 (Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien årsbok; vol. 2015).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Kjell Asplund, Nils-Eric Sahlin & SMER SMER, 2014 mar 18, Svenska Dagbladet.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Nils-Eric Sahlin, 2014, SANS, 4, s. 68-69.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Nils-Eric Sahlin, 2014, Region Skånes Etiska Råds skriftserie. Lund University (Media-Tryck)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

Nils-Eric Sahlin, 2014, SANS, 3, s. 46-49.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Gunnar Akner, Anne-Marie Boström, Benno Krachler, Ylva Orrevall, Åke Rundgren & Nils-Eric Sahlin, 2014, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). (SBU-rapport)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Mats Johansson & Nils-Eric Sahlin, 2014, Ska äldre särbehandlas?. Nilsson Bågenholm, E. & Sahlin, N-E. (red.). Region Skåne, s. 65-73

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Eva Nilsson Bågenholm (red.) & Nils-Eric Sahlin (red.), 2014, Region Skånes etiska råd. 84 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Rut Öien, Jan Apelqvist, Christina Lindholm, Katarina Lundqvist, Olle Nelzén, Nils-Eric Sahlin & Eva Törnvall, 2014, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). (SBU-rapport nr 226. ISBN; vol. 226)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Nils-Eric Sahlin & Weirich Paul, 2014, I : Theoria. 80, 1, s. 100-103

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Göran Hermerén, Ingar Brinck, Johannes Persson & Nils-Eric Sahlin, 2014, Liber Amicorum Pascal Engel. Dutant, J., Fassio, D. & Meylan, A. (red.). Genève: University of Geneva, s. 100-110

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Ingar Brinck, Johannes Persson & Nils-Eric Sahlin, 2014, Mind, Values and Metaphysics. Reboul, A. (red.). Springer, s. 5-19

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Mats Johansson & Nils-Eric Sahlin, 2013, I : Läkartidningen. 110, 45, s. 1968-1968

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

Margareta Hammarström, Gunnel Andersson, Sten Anttila, Thomas Davidsson, Karin Franzén, Elisabeth Gustafsson, Harald Gyllensvärd, Lars Malmberg, Patrik Midlöv, Ulla Molander, Jenny Odeberg, Hanna Olofsson, Eva Samuelsson, Karin Stenzelius & Nils-Eric Sahlin, 2013, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). 233 s. (SBU-rapport; vol. 219)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Nils-Eric Sahlin, 2013, I : Kungl. vitterhets historie och antikvitetsakademien. Konferenser. Konferenser 81, s. 80-87

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Nils-Eric Sahlin & Johan Brännmark, 2013, I : Logique et Analyse. 221, s. 101-126

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Göran Hermerén (red.), Sahlin Kerstin (red.) & Nils-Eric Sahlin (red.), 2013, Kungliga Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien. (Kungl. vitterhets historie och antikvitetsakademien. Konferenser; vol. 81)

Forskningsoutput: Bok/rapportKonferensproceeding (redaktör)

Johannes Persson & Nils-Eric Sahlin, 2013, Fri tanke förlag. 324 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Nils-Eric Sahlin & Göran Hermerén, 2012, I : Journal of Risk Research. 15, 5, s. 453-457

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sven Jørn Andersen, Jørn Otto Hansen, Ole Jul, Carl Magnus, Richard Mortensen, John Peter Nilsson, Nils-Eric Sahlin & Bo Sylvan, 2012, Museet i Tønder.

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

Nils-Eric Sahlin, 2012, Handbook of Risk Theory- Epistemology, Decision Theory, Ethics, and Social Implications of Risk. Roeser, S., Hillerbrand, R., Peterson, M. & Sandin, P. (red.). Springer, s. 477-498

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Mats Johansson & Nils-Eric Sahlin, 2011 jun 28, Läkartidningen, s. 1348-1348.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Erik Iwarsson, Martin L Olsson, Agneta Taune Wikman, Susanne Vilhelmsdotter Allander, Marianne Heibert Arnlind, Laura Lintamo, Nils-Eric Sahlin, Jan Wahlström & Lena Wallgren, 2011, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). 24 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Nils-Eric Sahlin, 2011, Symposiet forskningens etiska gränser Lund 18 maj 2010. Ståhl, S. (red.). Lund: Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund, s. 108-117

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Nils-Eric Sahlin, Johannes Persson & Niklas Vareman, 2011, Translational Stem Cell Research: Issues Beyond the Debate on the Moral Status of the Human Embryo. Hug, K. & Hermerén, G. (red.). Humana Press, s. 421-429

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Ingar Brinck, Göran Hermerén, Johannes Persson & Nils-Eric Sahlin, 2011, Philosophical papers dedicated to Kevin Mulligan. Reboul, A. (red.). Université de Genève, Faculté des Lettres

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Nils-Eric Sahlin, Annika Wallin & Johannes Persson, 2010, I : Synthese. 172, 1, s. 129-143

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Nils-Eric Sahlin, 2010, Eget ansvar i vården Lund 2010. Ahrén, B., Sahlin, N-E. & Ståhl, K. (red.). Lund University (Media-Tryck), s. 61-67

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Nils-Eric Sahlin (red.), Bo Ahrén (red.) & Katrin Ståhl (red.), 2010, Lund University (Media-Tryck).

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Johan Brännmark & Nils-Eric Sahlin, 2010, I : Journal of Risk Research. 13, 2, s. 149-161

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Nils-Eric Sahlin, 2010, Tvärsnitt - om humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, 3.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Nils-Eric Sahlin, 2009, Kungl. vitterhets historie och antikvitets akademien, årsbok, 2009. Kungliga Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien, s. 201-215

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Nils-Eric Sahlin & Jan Wahlström, 2009, I : Läkartidningen. 106, 52, s. 3517-3519

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Herman Holm & Nils-Eric Sahlin, 2009, I : Läkartidningen. 17, s. 1153-1154

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Nils-Eric Sahlin, 2008, Risk & Risici. Persson, J. & Sahlin, N-E. (red.). Bokförlaget Nya Doxa

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Nils-Eric Sahlin, 2008, I : Läkartidningen. 105, 37, s. 2465-2466

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Anders Castor & Nils-Eric Sahlin, 2008, Risk & Risici. Persson, J. & Sahlin, N-E. (red.). Bokförlaget Nya Doxa, s. 231-248

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Johannes Persson (red.) & Nils-Eric Sahlin (red.), 2008, Bokförlaget Nya Doxa. 318 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Nils-Eric Sahlin & Niklas Vareman, 2008, Reasoning, rationality and probability. Galavotti, M. C., Scazzieri, R. & Suppes, P. (red.). CSLI Publications, Vol. Lecture notes / CSLI, 99-0617669-5 ; 183.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Nils-Eric Sahlin & Niklas Vareman, 2007, Rationality and Patterns of Reasoning. Galavotti, C. (red.). CLSI Publications

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Nils-Eric Sahlin, 2006, Knowledge and Inquiry: Essays on the Pragmatism of Isaac Levi. Olsson, E. J. (red.). Cambridge University Press

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Nils-Eric Sahlin, 2006.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

Nils-Eric Sahlin, 2006, I : Forskning och framsteg. 6, s. 66-67

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Nils-Eric Sahlin & Martin Kaså Palmé, 2005, I : Metaphysica. 3, s. 109-117

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Anna-Sofia Maurin & Nils-Eric Sahlin, 2005, I : Metaphysica. 3, 3, s. 7-28

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Nils-Eric Sahlin, 2004, Induction and Deduction in the Sciences. Stadler, F. (red.). Kluwer, s. 247-249

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Nils-Eric Sahlin, 2003

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Nils-Eric Sahlin, 2003, Nils-Eric Sahlin.

Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

Nils-Eric Sahlin, 2003, Människan inomhus: Perspektiv på vår tids inneliv. Ståhlbom, G. & Johansson, B. (red.). s. 307-326

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Nils-Eric Sahlin, 2003.

Forskningsoutput: Working paper

Nils-Eric Sahlin, 2002, Den gode läraren och det goda lärosätet. Stenborg, E. (red.). Växjö University Press

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Nils-Eric Sahlin, 2001, Bokförlaget Nya Doxa.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Johannes Persson & Nils-Eric Sahlin, 1999, Spinning Ideas: Electronic Essays Dedicated to Peter Gärdenfors on His Fiftieth Birthday. Nils-Eric, S., Sören, H., Hansson, B. & Rabinowicz, W. (red.). Department of Philosophy, Lund University

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Nils-Eric Sahlin, 1999, Livstil och miljö : Värderingar, val, vanor. Lundgren, L. J. (red.). Naturvårdsverket, s. 170-176

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Nils-Eric Sahlin, 1999, Changing Environmental Behaviour : An Anthology. Lundgren, L. J. (red.). Naturvårdsverket, s. 217-223

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Nils-Eric Sahlin, 1999, Amalgam and Health. Novakova, V. (red.). FRN, s. 148-159

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Göran Hermerén (red.) & Nils-Eric Sahlin (red.), 1999, Royal Academy of Letters, History and Antiquity, Stockholm. (Kungl. vitterhets historie och antikvitetsakademien. Konferenser)

Forskningsoutput: Bok/rapportKonferensproceeding (redaktör)

Nils-Eric Sahlin, 1997, Knowledge and Inquiry : Essays on Jaakko Hintikkas Epistemology and Philosophy of Science. Sintonen, M. (red.). Brill Academic Publishers, Vol. 51. s. 61-84

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Peter Gärdenfors (red.), Bengt Hansson (red.) & Nils-Eric Sahlin (red.), 1997, Giuffrè.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Nils-Eric Sahlin & Wlodek Rabinowicz, 1997, Handbook of Defeasible Reasoning and Uncertainty Management Systems. Gabbay, D. M. & Smets, P. (red.). Kluwer, Vol. 1. s. 247-265

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Nils-Eric Sahlin, 1997, Framtider, 16, 1, s. 17-20.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Å. E. Andersson (red.) & Nils-Eric Sahlin (red.), 1996, Kluwer. 151 s. (Synthese Library; vol. 258)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Nils-Eric Sahlin, 1996, The Complexity of Creativity. Andersson, Å. E. & Sahlin, N-E. (red.). Kluwer, Vol. 258. s. 59-66

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Nils-Eric Sahlin, 1995, A Companion to Metaphysics. Kim, J. & Sosa, E. (red.). Wiley-Blackwell, s. 429-430

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Nils-Eric Sahlin, 1995, The British tradition in 20th century philosophy : proceedings of the 17th International Wittgenstein-Symposium, 14th to 21th August 1994, Kirchberg am Wechsel (Austria). Hintikka, J. & Kuhl, P. (red.). Hölder Pischler-Tempsky, s. 150-163

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Nils-Eric Sahlin, 1994, Beteendeförändring och beteendepåverkan som medel i miljövårdsarbetet. Vad vill vi göra? Vad kan vi göra? Vad får vi göra?. Lundgren, L. (red.). s. 223-230

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Nils-Eric Sahlin & Johannes Persson, 1994, Future risks and risk management. Brehmer, B. & Sahlin, N-E. (red.). Kluwer, Vol. Technology, risk, and society vol 9. s. 37-62

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Nils-Eric Sahlin, Göran Hermerén & Jonas Josefsson, 1994, Future Risks and Risk Management. Brehmer, B. & Sahlin, N-E. (red.). Kluwer, s. 93-124

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Berndt Bremer (red.) & Nils-Eric Sahlin (red.), 1994, Kluwer. 251 s. (Technology, risk and society; vol. 9)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Nils-Eric Sahlin, 1994, Formal Methods in Practical Philosophy - The Scandinavian Contribution. Pörn, I. (red.). D. Reidel

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Nils-Eric Sahlin, 1994, I : Filosofisk tidskrift. 4, 15, s. 17-22

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Åke E. Andersson (red.) & Nils-Eric Sahlin (red.), 1993, Nora: Bokförlaget Nya Doxa. 233 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Nils-Eric Sahlin, 1993, I : Framtider. 1, 12, s. 28-30

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Nils-Eric Sahlin, 1993, Philosophy of Probability. Dubucs, J-P. (red.). Kluwer, Vol. 56. s. 13-34

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Nils-Eric Sahlin, 1993, I : Erkenntnis. 39, s. 123-126

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Peter Gärdenfors & Nils-Eric Sahlin, 1993, Huvudinnehåll : 12 filosofiska uppsatser. Andersson, Å. E. & Sahlin, N-E. (red.). Bokförlaget Nya Doxa, s. 189-205

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Nils-Eric Sahlin, 1993, I : Theoria. 59, 1-3, s. 178-191

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Nils-Eric Sahlin, 1992, I : Tvärsnitt - om humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. 1, s. 60-61

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Nils-Eric Sahlin, 1992, Risk, bioteknologi och etik : rapport från Nordiskt utskott för etik inom bioteknologi. Nordiska ministerrådet, Vol. 1992:503. s. 49-68

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

Nils-Eric Sahlin, 1991, I : Theory & Psychology. 4, 1, s. 431-450

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Nils-Eric Sahlin, 1991, I : Theoria. 57, 3, s. 132-149

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Nils-Eric Sahlin, 1991, I : Behavioral and Brain Sciences. 2, 14, s. 231-231

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Torsten Hägerstrand, Anders Karlqvist, Åke E. Andersson & Nils-Eric Sahlin, 1990, Sydsvenska handelskammaren. 88 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Nils-Eric Sahlin, 1990, Cambridge University Press. 256 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Nils-Eric Sahlin, 1990, I : The British Journal for the Philosophy of Science. 41:1, s. 1-4

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Nils-Eric Sahlin, 1989, I : Advokaten. 55, 5, s. 192-199

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Nils-Eric Sahlin, 1989, In so many words : philosophical essays dedicated to Sven Danielsson on the occasion of his fiftieth birthday. Lindström, S. & Rabinowicz, W. (red.). Philosophical Society and the Department of Philosophy, University of Uppsala, Vol. 42. s. 176-186

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Nils-Eric Sahlin, 1989, I : Framtider. 8, 4, s. 8-9

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Nils-Eric Sahlin, 1989, Rooseums katalog, 5.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

Nils-Eric Sahlin, 1989, I : Filosofisk tidskrift. 10, 3, s. 16-21

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Nils-Eric Sahlin, 1988, I : Svensk Juristtidning. 1, s. 39-43

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Nils-Eric Sahlin, 1988, I : Advokaten. 54, 6, s. 260-267

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Peter Gärdenfors (red.) & Nils-Eric Sahlin (red.), 1988, Cambridge University Press. 449 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Peter Gärdenfors & Nils-Eric Sahlin, 1988, Decision, Probability, and Utility : Selected Readings. Gärdenfors, P. & Sahlin, N-E. (red.). Cambridge University Press, s. 1-16

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Nils-Eric Sahlin, 1988, Theory and experiment : recent insights and new perspectives on their relation. Batens, D. & van Bendegem, J. P. (red.). D. Reidel, Vol. 195. s. 103-121

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Peter Gärdenfors & Nils-Eric Sahlin, 1988, Decision, Probability, and Utility : Selected Readings. Gärdenfors, P. & Sahlin, N-E. (red.). Cambridge University Press, s. 313-334

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Peter Gärdenfors & Nils-Eric Sahlin, 1987, System Design and Human Interaction. Sage, A. P. (red.). IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., s. 102-121

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Nils-Eric Sahlin, 1986, I : Journal of Philosophy. 83, 2, s. 91-111

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Nils-Eric Sahlin, 1985, I : Behavioral and Brain Sciences. 8, 4, s. 751-753

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Nils-Eric Sahlin, 1984, I : Filosofiska studier. 24

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Nils-Eric Sahlin, 1984, (Unpublished).

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

Nils-Eric Sahlin, 1984

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Nils-Eric Sahlin, 1983, I : Filosofisk tidskrift. 3, s. 41-43

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Anthony Freeling & Nils-Eric Sahlin, 1983, Evidentiary value : philosophical, judicial and psychological aspects of a theory : essays dedicated to Sören Halldén on his sixtieth birthday. Gärdenfors, P., Hansson, B. & Sahlin, N-E. (red.). CWK Gleerup, Vol. 15. s. 58-74

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Peter Gärdenfors & Nils-Eric Sahlin, 1983, I : British Journal of Mathematical & Statistical Psychology. 36, 2, s. 240-251

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Nils-Eric Sahlin, 1983, Evidentiary value : philosophical, judicial and psychological aspects of a theory : essays dedicated to Sören Halldén on his sixtieth birthday. Gärdenfors, P., Hansson, B. & Sahlin, N-E. (red.). CWK Gleerup, Vol. 15. s. 98-103

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Peter Gärdenfors (red.), Bengt Hansson (red.) & Nils-Eric Sahlin (red.), 1983, CWK Gleerup. 120 s. (Library of Theoria; vol. 15)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Nils-Eric Sahlin, 1983, Projektgruppen för nämnden för hantering av använt kärnbränsle. (NAK rapport; vol. 6)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Nils-Eric Sahlin, 1983, Foundations of Utility and Risk Theory with Applications. Stigum, B. P., Wenstøp, F. & Reidel, D. (red.). Springer, Vol. 37. s. 95-104

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Anthony Freeling & Nils-Eric Sahlin, 1983, I : Tidsskrift for Rettsvitenskap. s. 503-528

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Nils-Eric Sahlin & Robert Goldsmith, 1983, Analysing and Aiding Decision Processes. Humphreys, P. C., Svensson, O. & Vari, A. (red.). North-Holland, Vol. 14. s. 455-467

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Nils-Eric Sahlin, 1982, I : Logique et Analyse. 25, 99, s. 327-332

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Nils-Eric Sahlin, 1982, I : Studies In Philosophy. 16

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Peter Gärdenfors & Nils-Eric Sahlin, 1982, I : Synthese. 53, 3, s. 433-438

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

Peter Gärdenfors & Nils-Eric Sahlin, 1982, I : Synthese. 53, 3, s. 361-386

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Nils-Eric Sahlin, 1980, The Mattias Fremling Society, 22.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Nils-Eric Sahlin, 1980, The Mattias Fremling Society.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Visa alla (199)