Nina Gren

Universitetslektor, Fil Dr i socialantropologi

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialantropologi
  • Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER)

Nyckelord

  • flyktingar, migration, Palestina, Skandinavien, etnografi

Forskning

Forsknings- och undervisningsområden:

  • Migrationsantropologi
  • Politisk antropologi
  • Etnografisk metod
     

Pågående forskning

Mina forskningsintressen återfinns inom politisk antropologi och migrationsstudier med särskilt fokus på flyktingskap och diasporiska praktiker. Jag är bland annat intresserad av socialt minne, genus och hem i relation till erfarenheter av politiskt våld och flykt. Det mesta av min forskning har handlat om palestinskt flyktingskap.

Jag disputerade i socialantropologi vid Göteborgs universitet 2009. Min avhandling byggde på ett etnografiskt fältarbete under ett år i ett palestinskt flyktingläger på Västbanken. I korthet så handlade avhandlingen om hur lägerinvånarna försökte att upprätthålla kontinuitet, moral och normalitet trots återkommande kriser under den andra intifadan. Under min tid som post-dok vid institutionen för antropologi, Köpenhamns universitet, forskade jag om danskar och svenskar med palestinsk bakgrund och deras relationer till Palestina. Jag har även gjort fältarbete i FN-skolor för palestinska flyktingbarn och studerat genusskapande processer. Ett annat av mina forskningsprojekt handlade om möten mellan nyanlända flyktingar och personal på den svenska Arbetsförmedlingen. Fokus var på hur flyktingarnas erfarenheter av våld och krig hanteras i dessa möten och de moraliska frågor och byråkratiska strategier som uppstår. Jag har även ett pågående projekt om stadsodling som ett verktyg för att skapa social gemenskap och "integration."

Jag har erfarenhet av att undervisa, handleda och examinera studenter i socialantropologi på grund- och masternivå men också på tvärvetenskapliga program som Globala studier, Mänskliga rättigheter och Mellanösternsstudier. Innan jag började jobba på Avdelningen för socialantropologi arbetade jag på Göteborgs universitet, Köpenhamns universitet samt på Centrum för Mellanösternstudier, Lunds universitet.


Projekt

Cultivating Swedish-ness? Urban gardening and social inclusion among refugees (2017-2019)

Det här forskningsprojektet studerar stadsodlingsprojekt i Malmö-Lund-området och i synnerhet projekt som involverar nyanlända flyktingar och personer med invandrarbakgrund i utsatta områden.Statliga myndigheter, kommuner, icke-statliga organisationer och grupper av odlare understryker ofta fördelarna med stadsodling. Stadsodling kan till exempel förbättra livsmedelsförsörjningen och skapa arbetstillfällen. Det hävdas också ofta att odlandet stärker gemenskapen och de sociala relationerna bland stadsbor. Det här projektet fokuserar på dessa sociala aspekter av stadsodling. Kan stadsodling skapa lokal gemenskap och till och med ”integrera” nya svenskar? Upplever stadsodlare platsen de bor på annorlunda efter att de börjat odla?

Forskningsmiljöer

Family, Migration and Welfare (FAMIV)
Anthropology and Mobility Network (ANTHROMOB), European Association of Social Anthropologists
 

Press/Media

De ockuperade palestinska områdena
Flyktingar i Sverige

Senaste forskningsoutput

Dalia Abdelhady, Martin Joormann & Nina Gren, 2021 feb 1, The Conversation.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Nina Gren, 2020 sep 30, I: Conflict and Society . 2020, 6, s. 260-262 3 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Dalia Abdelhady, Nina Gren & Martin Joormann, 2020 sep 29, Refugees and the violence of welfare bureaucracies in Northern Europe. Abdelhady, D., Gren, N. & Joormann, M. (red.). 1 uppl. Manchester University Press

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (25)