Ola Bratt

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Prostatacancer, klinisk cancerforskning, epidemiologi

Forskning

1) Prostate Cancer data Base Sweden (PCBaSe) är en databas för som innehåller uppgifter för 180 000 svenska män med prostatacancer (98 % av dem som diagnostiserats sedan 1998) och för 900 000 män utan prostatacancer (kontrollgrupp, matchad för födelseår och län), länkade med uppgifter från andra nationella register, t ex om sjukhusvård, cancerförekomst, dödsorsak och nära släktingar, Detta möjliggör undersökningar av t ex riskfaktorer (både miljöfaktorer och ärftliga faktorer), sjukdomsförlopp, behandlingseffekter och behandlingsbiverkningar. Drygt 80 vetenskapliga artiklar baserade på PCBaSe har publicerats. 

2) Klinisk prostatacancerforskning, t ex SAMS, en rikstäckande utvärdering av en ny modell för aktiv monitorering för män med en liten, beskedlig prostatacancer. De flesta män med en sådan prostatacancer får aldrig några besvär av den. Aktiv monitorering innebär att man följer utvecklingen av cancern med olika tester och ger behandling endast om man påvisar en allvarlig cancer.

Utvald forskningsoutput

Jansson, K. F., Akre, O., Garmo, H., Bill-Axelson, A., Adolfsson, J., Stattin, P. & Ola Bratt, 2012, I : European Urology. 62, 4, s. 656-661

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Ola Bratt, Garmo, H., Adolfsson, J., Bill-Axelson, A., Holmberg, L., Lambe, M. & Stattin, P., 2010, I : Journal of the National Cancer Institute. 102, s. 1336-1343

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Ola Bratt, Folkvaljon, Y., Hjälm Eriksson, M., Akre, O., Carlsson, S., Drevin, L., Franck Lissbrant, I., Makarov, D., Loeb, S. & Stattin, P., 2015, I : European Urology. 68, 1, s. 53-58

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Ola Bratt, Carlsson, S., Holmberg, E., Holmberg, L., Johansson, E., Josefsson, A., Nilsson, A., Nyberg, M., Robinsson, D., Sandberg, J., Sandblom, D. & Stattin, P., 2013, I : Scandinavian Journal of Urology. 47, 5, s. 347-355

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Visa alla (84)