Ola Hall

Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Social och ekonomisk geografi

Nyckelord

  • GIS, Fjärranalys

Forskning

Ola Hall är lektor vid institutionen och undervisar huvudsakligen inom området geografisk informationsbehandling eller GIS. Min forskning handlar mycket om nya metoder och datakällor inom samhällsvetenskap och samhällsgeografisk analys. Till exempel använder vi satellitdata (nighttime lights) för att mäta global ekonomisk utveckling (Keola, Andersson och Hall, 2015). Resultaten kan ha stor betydelse i länder med svagt utvecklad offentlig statistik eller diktaturer med svåråtkomlig eller obefintlig information

Nytt sätt att använda satellitbilder visar tillväxt i Nordkorea

Motsvarande data har vi även använt för att studera befolkningsförändringar i Europa. Vi har också tydligt visat att ”nighttime lights” har brister, särskilt i fattigare jordbruksekonomier. Vi kompletterar därför våra modeller med annan satellitdata som innehåller information över jordbrukets förändringar och tillstånd. 

Jag är även institutionens skyddsombud samt samhällsvetenskapliga fakultetens huvudskyddsombud. Som sådant bevakar jag arbetsmiljöfrågor.

 

Forskning

Senaste forskningsoutput

Ola Hall, Dahlin, S., Marstorp, H., Maria Archila, Öborn, I. & Magnus Jirström, 2018 jun 22, I : Drones. 2, 22, s. 1-8 8 s., 22.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Agnes Andersson Djurfeldt, Göran Djurfeldt, Ola Hall, Francisca, M. & Bustos, A., 2018, Agriculture, Diversification, and Gender in Rural Africa: Longitudinal Perspectives from Six Countries. Oxford University Press, s. 113 1 s. (Agriculture, Diversification, and Gender in Rural Africa: Longitudinal Perspectives from Six Countries).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (31)