Ola Holmström

Projektledare
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2018
 2. Doktoranders behov av sammanhang och erkännande i forskarutbildningen: Erfarenheter från en intervjustudie med ensamarbetande doktorander vid Lunds universitet.

  Ola Holmström, 2018, Genombrottet: Lärande i LTH, Blad 39.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 3. Studentbarometern 2017

  Ola Holmström, 2018, Lunds universitet. 81 s. (Rapport, Kvalitet och utvärdering)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 4. 2017
 5. 2016
 6. Ensamhet, socialisation och erkännande inom forskarutbildningen. Ensamarbetande doktorander om sin forskarutbildning och doktorandtillvaro

  Ola Holmström, 2016, Lund: Lunds universitet. (Utvärdering Rapport; vol. 2016, nr. 277)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 7. Lunds universitets nybörjarenkät. Resultat från 2014 och 2015 års studier

  Ola Holmström & Ola Stjärnhagen, 2016, Lund: Lunds universitet. (Utvärdering Rapporter; vol. 2016, nr. 276)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 8. 2015
 9. Att genomföra ett självständigt arbete vid Lunds universitet - studenters perspektiv

  Ola Holmström, 2015.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 10. Att genomföra ett självständigt arbete vid Lunds universitet. Studenters perspektiv

  Ola Holmström, 2015, Lund: Lunds universitet. (Utvärdering Rapporter; vol. 2015, nr. 275)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 11. 2014
 12. Internationella doktorander om forskarutbildningen vid Lunds universitet

  Ola Holmström, 2014, Lund: Lunds universitet. (Utvärdering Rapporter; vol. 2014, nr. 274)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 13. 2013
 14. Forskarutbildningen vid Lunds universitet. Perspektiv från doktorander, doktorsalumner och handledare

  Ola Holmström, 2013, Lund: Lunds universitet. (Utvärdering Rapport; vol. 2013, nr. 270)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 15. 2011
 16. Student- och lärarbarometern – Samhällsvetenskap

  Ola Holmström, 2011, Lund: Lunds universitet. (Utvärdering Rapporter; vol. 2011, nr. 263)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 17. 2010
 18. Socionomprogrammet vid Lunds universitet. Studenter och alumner om utbildning och arbetsliv

  Ola Holmström, 2010, Lunds universitet. (Utvärdering Rapporter; vol. 2010, nr. 258)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 19. 2009
 20. Forskningscirkeln och utvecklingen av skolan. Om förändringsagenten, kunskapsutvecklaren, solisten och den ensamme reformatorn

  Ola Holmström, 2009, Malmö: Resurscentrum för mångfaldens skola. 21 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 21. Perspektiv på karta och terräng. Utvärdering av forskningscirklar

  Ola Holmström, 2009, Malmö: Resurscentrum för mångfaldens skola. 48 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 22. Postgraduate Education and Professional Careers - Conclusions from the Evaluation of Ph.D Programs at Lund university

  Margareta Nilsson-Lindström & Ola Holmström, 2009, Utvärderingsenheten, Lunds universitet. 33 s. (Utvärderingsenhetens rapportserie; vol. 2009:254)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 23. 2008
 24. Efter doktorsexamen - en alumnstudie

  Margareta Nilsson-Lindström & Ola Holmström, 2008, Utvärderingsenheten, Lunds universitet. 45 s. (Rapport nr 2008:250; vol. 2008:250)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 25. Examen i ekonomi – och sedan? 2003-2005 års lundaekonomer om utbildning och yrkesliv

  Ola Holmström & Renehed, M., 2008, Lunds universitet. (Utvärderingsenheten Rapporter; vol. 2008, nr. 251)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 26. Forskarhandledningen vid Lunds Universitet

  Ola Holmström, 2008, Lunds universitet. (Utvärderingsenheten Rapporter; vol. 2008, nr. 248)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 27. Samarbetskultur i det lilla och balkanisering i det stora. Utvärdering av NV da Vinci

  Ola Holmström, 2008, Halmstad: Sektionen för lärarutbildning, Högskolan i Halmstad. (Forskning om utbildning och lärande inom lärarutbildningen)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 28. Språkutveckling och forskningscirklar - utvärderingar av insatser i regi av Malmö Stads Resurscentrum för mångfaldens skola

  Ola Holmström (red.), Anders Persson (red.) & Svensson, B. (red.), 2008, Sektionen för lärarutbildning, Högskolan i Halmstad. 88 s. (Forskning om utbildning och lärande inom lärarutbildningen; vol. 2008: 1)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 29. Systemvetare i yrkeslivet. 2004-2007 års systemvetare om utbildning och arbete

  Ola Holmström, 2008, Lund: Lunds universitet. (Utvärderingsenheten Rapporter; vol. 2008, nr. 253)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 30. 2007
 31. Klassrumspraktiken och konflikterna på skolutvecklingsarenan

  Ola Holmström, 2007, Perspektiv på praktik : svenska i klassrummet. Ellvin, M., Holmbom, L. & Lidbaum, E. (red.). Stockholm: Svensklärarföreningen

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 32. Skolpolitik, skolutvecklingsarena och sociala processer

  Ola Holmström, 2007, Department of Sociology, Lund University. 232 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 33. 2003
 34. Värdering, fakta och sociologiska positioner. Om värderingenjören, värdeasketen, värdeförmedlaren och den värdejämlike

  Ola Holmström, 2003, Mellan realism och relativism: forskarstudenter om vetenskapsteori. Persson, M. & Thelander, J. (red.). Lund, (Working paper in Sociology; vol. 2003, nr. 1).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 35. 2002
 36. 2001
 37. Direkt eller retroaktiv valfrihet? Om den teoretiserade yrkesutbildningen och det livslånga lärandet

  Ola Holmström, 2001, Villkor och vägar för grundläggande yrkesutbildning : några forskarperspektiv. Stockholm: Skolverket, s. 33-48

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 38. Skolutveckling, konkurrens och sociala processer - om förutsättningar och hinder för skolutveckling och arbete vid en gymnasieskola

  Ola Holmström & Anders Persson, 2001, Arbetslivsinstitutet. 65 s. (Arbetslivsrapporter; vol. 2001:16)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 39. 2000
 40. Funktionshindrade och folkhögskolan. Perspektiv på empowerment genom folkbildning

  Ola Holmström, 2000, Stockholm: Folkbildningsrådet. (Folkbildningsrådet utvärderar; nr. 1)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 41. McUniversity – utbildning som konsumtion

  Ola Holmström, 2000, Nyheter & Debatt, 2000, 4.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 42. Tre utbildningsberättelser. Arbetarklass- och invandrarstudenters väg till och upplevelse av universitetet

  Ola Holmström, 2000, Mångfald i högskolan : reflektioner och förslag om social och etnisk mångfald i högskolan : slutbetänkande av Utredningen om social och etnisk mångfald i högskolan (SOU 2000:47). Stockholm : Fritzes offentliga publikationer, s. 231-250

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 43. 1999
 44. En utvärdering av en utvärdering eller Berättelsen om hur jag förlorade min sociologiska oskuld

  Ola Holmström, 1999, Lund: Lunds universitet. (Working Paper in Sociology; vol. 1999, nr. 2)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport