Ola Svensson

Universitetslektor, docent
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2019
 2. Partsinriktad avtalstolkning

  Ola Svensson, 2019, Festskrift till Göran Millqvist. Gorton, L., Heuman, L., Persson, A. H. & Sjöberg, G. (red.). Stockholm: Jure Förlag AB, (Stockholm Centre for Commercial Law; nr. 32).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 3. Tankar om hävningsreglerna i köplagen

  Ola Svensson, 2019, I : Svensk Juristtidning. 3, s. 295-311

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 4. 2018
 5. Freedom of Contract and Collective Agreement

  Ola Svensson, 2018, Festskrift till Håkan Hydén. Banakar, R., Dahlstrand, K. & Ryberg Welander, L. (red.). Lund: Juristförlaget i Lund

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 6. 2017
 7. Bevisbörda och beviskrav avseende pris för konsumenttjänster

  Ola Svensson, 2017, Modern affärsrätt: en antologi. Nyström, B., Arvidsson, N. & Flodgren, B. (red.). Stockholm: Wolters Kluwer

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 8. Den principstyrda rätten 2. Teorins betydelse för svensk kontraktsrätt

  Ola Svensson, 2017, I : Ny Juridik. 1:17, s. 79-109

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 9. Köplagen. En kommentar

  Jon Kihlman, Jori Munukka & Ola Svensson, 2017, Karnov Group.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 10. Rättsanalyser av köplagen 22-29 §§ och 42-66 §§

  Ola Svensson, 2017, Köplagen Lexino. Karnov Group

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 11. Tankar om kontrakträttens teori och metod: En artikelsamling

  Ola Svensson, 2017, Visby: Karnov Group. 204 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 12. 2016
 13. Att jämka en lagregel: Några tankar kring ett rättsfall om skuldebrev

  Ola Svensson, 2016, I : Svensk Juristtidning. s. 68-84

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 14. Den principstyrda rätten 1. En presentation av Ronald Dworkins rättsteori: En presentation av Ronald Dworkins rättsteori

  Ola Svensson, 2016, I : Ny Juridik. 4:16, s. 19-48

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. Lagstyre inom avtalsrätten

  Ola Svensson, 2016, I : Ny Juridik. 1, s. 7-48

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. Näringsidkaren har bevisbördan för vad som utgör ett skäligt pris

  Ola Svensson, 2016, Karnov Group.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 17. 2015
 18. Remissyttrande: Lösöreköp och registerpant (SOU 2015:18)

  Ola Svensson, 2015

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 19. Viljeförklaring och tillitsfullmakt: Några kritiska reflektioner kring ett rättsfall

  Ola Svensson, 2015, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 27, 3, s. 330-356

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 20. 2014
 21. En rättsfilosofisk studie om avtalsfrihet och rättvisa

  Ola Svensson, 2014, I : Ny Juridik.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 22. Förlängning av tidsbestämda avtal mellan näringsidkare

  Ola Svensson, 2014, I : Juridisk Tidskrift. 25, 3, s. 489-506

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 23. 2013
 24. 2012
 25. Avtalsfrihet och rättvisa. En rättsfilosofisk studie

  Ola Svensson, 2012, Juristförlaget i Lund.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 26. 2011
 27. Skyddslagstiftning och paternalism

  Ola Svensson, 2011, Festskrift till Boel Flodgren. Juristförlaget i Lund, s. 393-412

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 28. 2009
 29. Kunskap och färdigheter i avtalsrätt

  Ola Svensson, 2009, I lärandet tjänst. Vänbok till Karin Adlercreutz. Juristförlaget i Lund, s. 197-205

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 30. Remissvar: Avtalsslutande vid internationella köp av varor

  Ola Svensson, 2009, (Unpublished)

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 31. 2007
 32. Avtal och rättvisa

  Ola Svensson, 2007, Vänbok till Axel Adlercreutz. Flodgren, B., Gorton, L., Nyström, B. & Samuelsson, P. (red.). Juristförlaget i Lund, s. 491-114

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 33. Standardavtal

  Ola Svensson, 2007, Festskrift till Lars Gorton. Juristförlaget i Lund, s. 549-571

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 34. 2005
 35. Avtalsfrihet

  Ola Svensson, 2005, Studier i rättsekonomi: festskrift till Ingemar Ståhl. Dahlman, C. (red.). Studentlitteratur AB

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 36. Tolkning och bristande frihet. Några kommentarer till NJA 1988 s. 408

  Ola Svensson, 2005, Avtalslagen 90 år : aktuell nordisk rättspraxis (1 uppl.). Flodgren, B., Gorton, L., Lindell-Frantz, E. & Samuelsson, P. (red.). Norstedts Juridik AB, s. 461-480

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 37. 2003
 38. Bör begreppet viljeförklaring överges som grundval för avtalsrätten?

  Ola Svensson, 2003, I : Tidsskrift for Rettsvitenskap. 4, s. 555-576

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 39. 1997
 40. Anm. av Lundmark, Torsten: Friskrivningsklausuler : giltighet och räckvidd

  Ola Svensson, 1997, I : Svensk Juristtidning. 7, s. 587-592

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 41. 1996