Ola Thufvesson

Universitetslektor

Forskning

Forskningsintresset är platsutveckling. Varför lyckas vissa platser (regioner, städer, stadsdelar, gator, byggnader) framstå som attraktiva, dynamiska och/eller kreativa medan andra inte gör detta? Varför söker sig människor till vissa platser och miljöer men undviker andra? Forskningsområdet har praktisk användning inom regional utveckling, näringslivsutveckling, forskningsmiljöer, stadsbyggnad, besöksnäring och detaljhandel.

Senaste forskningsoutput

Cecilia Cassinger & Ola Thufvesson, 2018 sep 4, Helsingborgs Dagblad.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Visa alla (17)