Ole Elgström

Professor emeritus

Forskning

Främsta forsknings- och undervisningsområden

  • EU:s globala roller
  • Moderna multilaterala förhandlingar
  • Likriktning av europeisk biståndspolitik: europeisering, nordifiering eller ”like-mindization”?

Pågående forskning och undervisning

Min forskning har under senare år fokuserat på EU:s globala roller och på hur EU uppfattas av omvärlden. Jag har författat flera artiklar om andra statsaktörers bilder av EU i multilaterala handels-, klimat- och biståndsförhandlingar. Ett annat intresse är förhandlingsteori, där jag analyserat EU:s strategier i internationella förhandlingar. På senaste tiden har jag börjat undersöka hur multilaterala förhandlingar ändrat karaktär i och med framväxten av ”de nya stormakterna” (Kina, Indien, Brasilien och andra). Hur påverkar ändrade maktrelationer förhandlingsstrategier och koalitionsmönster? Min undervisningstid är begränsad men jag är ansvarig för en masterkurs om ”EU som förhandlingsarena”. Jag handleder också på masternivå.

Senaste forskningsoutput

Ole Elgström, Natalia Chaban & Michèle Knodt, 2019, I : Cooperation and Conflict. 54, 4, s. 1-18 18 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Ole Elgström & Natalia Chaban, 2018 dec 29, I : Cognition, Communication, Discourse. 2018, 17, s. 24-36 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (100)