Olga Göransson

Professor, PhD

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cell- och molekylärbiologi
  • Endokrinologi och diabetes
  • Cellbiologi
  • Fysiologi

Nyckelord

  • fettväv, metabolism, insulin, insulin resistance, Kinases, Adipocytes, adipose tissue

Forskning

Proteinkinaser utgör den största enzym-familjen i genomet, och utgör länkarna i de signalkedjor som styr cellers aktiviteter. Kinasernas uppgift är att fästa en fosfatgrupp på nästa protein i kedjan, i en process kallad proteinfosforylering. Felaktiga signalkedjor är en bakomliggande orsak till bland annat cancer och typ 2 diabetes (t2d, åldersdiabetes). Ökad kunskap kring kinasers roll i friska och sjuka celler, krävs därför för att bättre kunna förebygga och behandla dessa sjukdomar.

Det övergripande målet i vår forskning är att kartlägga och studera rollen för olika kinas-nätverk i fettväv, eftersom denna vävnad deltar vid uppkomst av t2d. Huvudsakligt fokus är på en kinas-familj bestående av amp-aktiverat proteinkinas (ampk) och 12 av dess släktingar, varav vi är särskilt intresserade av salt-inducerade kinaser (sik). Vi har visat att sik2-nivån är sänkt i fettväv från individer med fetma undersöker nu vilken roll detta har i utvecklingen av diabetes. Ampk är ett mål för existerande och nya läkemedel för diabetes-behandling och vi utreder vilken effekt dessa läkemedel kommer att ha i fettceller. 

Undervisning

Samverkan

Senaste forskningsoutput

Tadatoshi Sato, Shiv Verma, Ashok Khatri, Thomas Dean, Olga Goransson, Thomas J. Gardella & Marc N. Wein, 2021 maj, I: JBMR Plus. 5, 5, e10441.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Franziska Kopietz, Yazeed Alshuweishi, Silvia Bijland, Fatmah Alghamdi, Eva Degerman, Kei Sakamoto, Ian P Salt & Olga Göransson, 2021 jan 25, I: The Biochemical journal. 478, 3, s. 633-646

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (55)