Olga Göransson

Professor, PhD

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cell- och molekylärbiologi
  • Endokrinologi och diabetes
  • Cellbiologi
  • Fysiologi

Nyckelord

  • fettväv, metabolism, insulin, insulin resistance, Kinases, Adipocytes, adipose tissue

Forskning

Proteinkinaser utgör den största enzym-familjen i genomet, och utgör länkarna i de signalkedjor som styr cellers aktiviteter. Kinasernas uppgift är att fästa en fosfatgrupp på nästa protein i kedjan, i en process kallad proteinfosforylering. Felaktiga signalkedjor är en bakomliggande orsak till bland annat cancer och typ 2 diabetes (t2d, åldersdiabetes). Ökad kunskap kring kinasers roll i friska och sjuka celler, krävs därför för att bättre kunna förebygga och behandla dessa sjukdomar.

Det övergripande målet i vår forskning är att kartlägga och studera rollen för olika kinas-nätverk i fettväv, eftersom denna vävnad deltar vid uppkomst av t2d. Huvudsakligt fokus är på en kinas-familj bestående av amp-aktiverat proteinkinas (ampk) och 12 av dess släktingar, varav vi är särskilt intresserade av salt-inducerade kinaser (sik). Vi har visat att sik2-nivån är sänkt i fettväv från individer med fetma undersöker nu vilken roll detta har i utvecklingen av diabetes. Ampk är ett mål för existerande och nya läkemedel för diabetes-behandling och vi utreder vilken effekt dessa läkemedel kommer att ha i fettceller. 

Undervisning

Samverkan

Senaste forskningsoutput

Ducommun, S., Deak, M., Zeigerer, A., Olga Göransson, Seitz, S., Collodet, C., Madsen, A. B., Jensen, T. E., Viollet, B., Foretz, M., Gut, P., Sumpton, D. & Sakamoto, K., 2019, I : Cellular Signalling. 57, s. 45-57 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Johanna Säll, Florentina Negoita, Björn Hansson, Franziska Kopietz, Linder, W., Pettersson, A. M. L., Mikael Ekelund, Laurencikiene, J., Eva Degerman, Karin G Stenkula & Olga Göransson, 2019, I : Cellular Signalling. 55, s. 73-80

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (48)