Olof Gråhamn

knuten till universitetet, ST-läkare

Forskning

ST-läkare vid neurologiska kliniken i Malmö. Forskar på akuta omhändertagandet av strokepatienter och försöker även reproducera Levins klassiska studie på retinal venpuls som uttryck för intrakraniella trycket.