Olof Hallonsten

Forskare, Dr habil, Habilitation (docent), doktorsexamen

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi
  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
  • Tvärvetenskapliga studier

Nyckelord

  • Forskningspolitik

Forskning

Jag är fil dr i forskningspolitik och habiliterad (tysk docentgrad) i sociologi, och är aktiv forskare och lärare i organisationssociologi, vetenskapssociologi, och 1900-talets vetenskapshistoria. Min nuvarande forskning är fokuserad på de mångfacetterade relationerna mellan vetenskap och omgivande samhälle, och forskningsinfrastrukturers politik och organisation. I detta arbete, och i undervisning, drar jag nytta av en stor bredd av teoretiska verktyg från klassisk sociologi och särskilt organisationssociologi. Mitt arbete har naturliga samverkansinslag, och jag är koordinator för ett av Lunds Universitets tematiska samverkansinitiativ, nämligen BISS – Big Science and Society. Jag är också en ofta anlitad konsult i utvärderingar av forskningsorganisation och forskningsfinansiering.

Undervisning

Senaste forskningsoutput

Visa alla (58)