Olof Samuelsson

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan elektroteknik och elektronik
  • Reglerteknik

Nyckelord

  • elkraftsystem, smarta nät, förnybar elproduktion, vindkraft, solel, automation, elnät, rymdväder

Forskning

Samhället energianvändning utvecklas mot att använda mindre fossila bränslen och mer förnybar energy, men totalt mindre energi. Elektricitet spelar en viktig roll i detta och spelar en allt viktare roll i samhället. Det är därför viktigt att komplettera energi- och klimatmål med att säkerställa tillförlitlig elförsörjning. Elkrafsystemforskningen vid IEA stödjer dessa högnivåmål och centrala områden är:

  • Krafsystemintegration av förnybar elproduktion innefattar vindkraftintegration på distributions- och systemnivå, men också frågor relaterade till småskalig (mikro) produktion såsom solel.
  • Tillförlitlig elförsörjning innefattar att säkra personsäkerhet genom tillförlitlig felbortkoppling, att hantera stabilitetsgränser och att analysera omfattande störningar inklusive solstormar.

Forskningsmetoderna spänner från experimentell analys av system i laboratorieskala till datorsimuleringar av detaljerade dynamiska modeller av nationella elkraftsystem. Detta kompletteras med fältmätningar från GPS-synkroniserade mätenheter och annan mätutrustning. Ämnesområden som ingår inkluderar men begränsas inte till kraftsystemanalys, elektriska maskiner, kraftelektronik, signalbehandling och kraftsystemautomation.

Senaste forskningsoutput

Safari Tirtashi, M. R., Olof Samuelsson & Svensson, J., 2018 apr, I : IEEE Transactions on Power Delivery. 33, 2, s. 1016-1017

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Safari, R., Olof Samuelsson, Svensson, J. & Richard Pates, 2018 mar 12, I : IEEE Transactions on Power Systems.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (98)