Olof Sundin

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biblioteks- och informationsvetenskap

Forskning

Jag är medlem i forskargruppen ”Informationspraktiker: Kommunikation, Kultur och Samhälle" vid Institutionen för kulturvetenskaper. Jag är också medlem i "The Network for Critical Information Literacy Research" samt medlem i den permanenta kommittén för "Information Seeking in Context" (ISIC). Jag är projektledare för "Encyklopedier i förvandling och konstruktion av offentlig kunskap" som finansieras av Erik Philip-Sörensen stiftelse. Jag är medlem i Editorial Advisory Board för Journal of Documentation.

Jag är även knuten till The Linnaeus Centre for Research on Learning, Interaction and Mediated Communication in Contemporary Society (LinCS) vid Göteborgs universitet och Högskolan i Borås. LinCS är en forskningsmiljö med Linnéstöd. Inom ramen för LinCS driver är jag projektledare för det av Vetenskapsrådet finansierade "Expertis, auktoritet och kontroll på Internet (EXAKT): en studie av formandet av källkritik i webb 2.0-miljöer för lärande".

Senaste forskningsoutput

Jutta Haider & Olof Sundin, 2019 sep 24, Understanding Media and Information Literacy (MIL) in the Digital Age: A question of Democracy. Carlsson, U. (red.). Göteborg: University of Gothenburg and UNESCO, s. 107 112 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Jutta Haider, Olof Sundin & Andersson Schwarz, J., 2019, Plattformssamhället: Den digitala utvecklingens politik, innovation och reglering. Andersson Schwarz, J. & Larsson, S. (red.). Stockholm: Fores, s. 90-113

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Jutta Haider & Olof Sundin, 2019, London & New York : Routledge.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Visa alla (86)