Olov Sterner

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturvetenskap
  • Organisk kemi

Nyckelord

Forskning

Forskargruppen för naturprodukt kemi vid Lunds universitet, under ledning av professor Olov Sterner, studerar bioaktiva sekundära metaboliter isolerade från olika naturliga källor. Vi arbetar för närvarande huvudsakligen med extrakt av medicinalväxter, som har traditionella användningsområden för behandling av olika sjukdomar. Isolerade metaboliter karakteriseras kemiskt, i första hand med NMR-spektroskopi och masspektrometri samt biologiskt. Intressanta metaboliter kartläggs genom syntetisk framställning av derivat och analoger, och sambanden mellan kemisk struktur och biologisk aktivitet (SAR) bestäms med användning av olika beräkningsmetoder. När tillräckligt SAR-data finns tillgängliga, kan en modell konstrueras som kan användas för utformning av föreningar med önskade egenskaper Forskningen bedrivs i samarbete med biologer och medicinska forskare, som undersöker den biologiska aktiviteten hos våra föreningar i en rad i vitro-tester. Målet med forskningen är att 1) öka vår förståelse för biologiska processer på en molekylär nivå, och 2) utveckla nya läkemedelskandidater som är potentiellt användbara. Fokus ligger för närvarande på substanser mot cancer och CNS-aktiva föreningar.
 
 
 

Senaste forskningsoutput

Ivan Limachi, Condo, C., Palma, C., Nina, N., Salamanca, E., Ticona, J. C., Udaeta, E., Flores, N., Serato, A., Marupa, N., Chao, B., Ibaguari, G., Nay, C., Soffie Manner, Olov Sterner & Giménez, A., 2019, I : Natural Product Communications. 14, 1, s. 55-58 4 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Ishchuk, O. P., Olov Sterner, Strevens, H., Ulf Ellervik & Sophie Manner, 2019, I : RSC Advances. 9, 19, s. 10983-10989 7 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Daniel Svensson, Maribel Lozano, Almanza, G. R., Bengt Olof Nilsson, Olov Sterner & Villagomez, R., 2018 nov 15, I : Phytomedicine. 50, s. 118-126 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (223)