Ómar Gunnarsson

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reproduktionsmedicin och gynekologi
  • Kardiologi
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • Preeklampsi, Kranskärlssjukdom, Epidemiologi, Statistik, Obstetrik

Forskning

Jag har forskat inom olika områden, bl.a. om graviditetsdiabetes, behandling av bakteriell vaginos och numera preeklampsi och dess effekter på kvinnors hälsa på lång sikt. 

Undervisning

Jag handleder läkarstudenter regelbundet och går en specialistutbildning i handledning av läkarstudenter inom Medicinska fakulteten. Har handlett 4 läkarstudenter i deras bachelor- och/eller mastersuppsatser. 

Yrkesarbete

Jobbar som obstetriker på Kvinnokliniken SUS, både i Lund och Malmö

Senaste forskningsoutput

Visa alla (1)