Oonagh Shannon

Forskare, PhD, Docent in Experimental Infection Medicine, , ,

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Mikrobiologi inom det medicinska området
  • Immunologi inom det medicinska området

Nyckelord

Forskning

Immunmodulerande effekter av blodplättar vid inflammation och infektion

Blodplättar är cirkulerande blodceller med en primär roll vid blodets koagulering. Målet med min forskning är att belysa rollen av blodplättar vid inflammation och bakteriell infektion. Bakterier som tar sig till blodet kan orsaka invasiv infektionssjukdomar, såsom sepsis och septisk chock. Projekt inom min grupp är fokuserade på molekylär karakterisering av interaktionerna mellan blodplättar och bakteriella patogener, och de funktionella konsekvenserna för immunförsvaret; leukocyter, endotelceller och komplementsystemet. Den kunskap som genereras kommer att identifiera nya mål för diagnos, prognos och behandling av dessa allvarliga manifestationer av infektionssjukdomar.

Senaste forskningsoutput

Gisela Hovold, Ulrika Lindberg, Johanna K. Ljungberg, Oonagh Shannon & Lisa I. Påhlman, 2020, I : Respiratory Medicine. 170, 105994.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Andreas Nägeli, Eleni Bratanis, Christofer Karlsson, Oonagh Shannon, Raja Kalluru, Adam Linder, Johan Malmström & Mattias Collin, 2019 jul 1, I : Journal of Experimental Medicine. 216, 7, s. 1615-1629

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (34)