Oscar Lundberg

knuten till universitetet, Doktorand, Läkarexamen,

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård
  • Infektionsmedicin
  • Fysiologi

Nyckelord

  • Sepsis, Biomarkers

Forskning

Min forskning tar utgångspunkt i sepsis och biomarkörer. Sepsis är en av våra okända folksjukdommar som kan drabba såväl gamla som unga, frisk och sjuka. Varje år drabbas över 25000 människor i Sverige vilket är mer än av de tre vanligaste cancerformerna. Dödligheten av sepsis är hög. Biomarkörer är ämnen mätbara i blod som vid sjukdom kan säga något om allvarlighetsgrad och prognos.

Om man i ett tidigt skede kan hitta de patienter som har sepsis och därmed tidigt kunna iverksätta rätt behandling på rätt vårdnivå, kan mycket vara vunnet. I min forskning letar jag efter biomarkörer som själva eller i kombination kan hjälpa oss med detta. SWECRIT kommer att utgöra största källan till dessa biomarkörer.

Senaste forskningsoutput

Oscar H.M. Lundberg, Maria Lengquist, Martin Spångfors, Martin Annborn, Deborah Bergmann, Janin Schulte, Helena Levin, Olle Melander, Attila Frigyesi & Hans Friberg, 2020, I: Critical Care. 24, 1, 636.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Oscar Lundberg, Lill Bergenzaun, Jörgen Rydén, Mari Rosenqvist, Olle Melander & Michelle S. Chew, 2016 jun 9, I: Critical Care. 20, 1, 178.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (3)