Oscar Lundberg

knuten till universitetet, Doktorand, Läkarexamen,

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård
  • Infektionsmedicin
  • Fysiologi

Nyckelord

  • Sepsis, Biomarkers

Forskning

Min forskning tar utgångspunkt i sepsis och biomarkörer. Sepsis är en av våra okända folksjukdommar som kan drabba såväl gamla som unga, frisk och sjuka. Varje år drabbas över 25000 människor i Sverige vilket är mer än av de tre vanligaste cancerformerna. Dödligheten av sepsis är hög. Biomarkörer är ämnen mätbara i blod som vid sjukdom kan säga något om allvarlighetsgrad och prognos.

Om man i ett tidigt skede kan hitta de patienter som har sepsis och därmed tidigt kunna iverksätta rätt behandling på rätt vårdnivå, kan mycket vara vunnet. I min forskning letar jag efter biomarkörer som själva eller i kombination kan hjälpa oss med detta. SWECRIT kommer att utgöra största källan till dessa biomarkörer.

Senaste forskningsoutput

Maria Lengquist, Oscar Lundberg, Martin Spångfors, Annborn, M., Levin, H., Hans Friberg & Attila Frigyesi, 2020 maj 28, (Accepted/In press) I : Acta Anaesthesiologica Scandinavica.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Oscar Lundberg, Lill Bergenzaun, Rydén, J., Mari Rosenqvist, Olle Melander & Chew, M. S., 2016 jun 9, I : Critical Care. 20, 1, 178.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (2)