Oskar Jonsson

Forskare, Biträdande, Doktor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Design
  • Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
  • Hälsovetenskaper
  • Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning

Nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments

Forskning

Pågående projekt:

  • UserAge, ett 6-årigt forskningsprogram om brukarmedverkan i forskning om åldrande och hälsa (2017-2022). UserAge genomförs med deltagare från fyra universitet samt internationellt samarbete koordinerat av Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE).
  • Beslutsstöd för förbättrad tillgänglighet i flerfamiljshus är ett 3-årigt forskningsprojekt (2018-2020) där vi utvecklar, testar och utvärderar ett innovativt system för kartläggning och beslutsstöd av tillgänglighetsskapande åtgärder i flerfamiljshus.

Som postdoktor (2014-2016) vid CASE handlade min forskning om användbarhetstestning av en app utvecklad för att hjälpa äldre personer att hitta bostadslösningar med bästa möjliga tillgänglighet. Jag ansvarade för en användbarhetsstudie som genomförts i Sverige och Lettland. Appen är avsedd att användas av äldre människor för att upptäcka, bedöma och få information om miljöhinder och tillgänglighetsaspekter i deras boendemiljö. Forskningen bedrevs inom ramen för det EU-finansierade forskningsprojektet INNOVAGE med fokus på sociala innovationer som stödjer hälsosamt åldrande. Nu arbetar jag med att skriva vetenskapliga artiklar och initiera forsknings- och utvecklingsprojekt som relaterar till projektet INNOVAGE. Tidigare har jag arbetat med användarcentrerad design, kvalitativa forskningsintervjuer och observationsstudier inom fälten produktupplevelser och äldre och design. Jag har även undervisat i möbelkultur, möbeldesign och kunskapsproduktion vid Carl Malmsten Furniture Studies, Linköpings universitet.

Doktorsavhandling
Jonsson, O. (2013). Furniture for later life: Design based on older people’s experiences of furniture in three housing forms (Doctoral dissertation). Lund University, Sweden: http://www.lu.se/lup/publication/4146752

Senaste forskningsoutput

Visa alla (30)