Oskar Larsson Ivanov

Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infrastrukturteknik
  • Husbyggnad
  • Annan samhällsbyggnadsteknik

Forskning

Mitt främsta forskningsintresse gäller klimatrelaterade laster på byggnader och infrastruktur, ett område där jag gjorde min doktorsavhandling. Inom detta område har jag hittills främst fokuserat på effekter av temperaturlaster på betongkonstruktioner, där ett aktuellt projekt har fokus på att hitta praktiskt tillämpbara metoder för att inkludera temperatureffekter i avancerade dimensioneringsverktyg. I ett nytt forskningsprojekt kommer effekter av klimatförändringar på klimatrelaterade laster och våra dimensioneringsprinciper att studeras tillsammans med forskare från Rossby Centre, SMHI. Detta är ett stort personligt intresseområde där jag tror min huvudsakliga forskning kommer att vara i framtiden. Jag har också utfört forskning om klimatpåverkan på korrosion i murade fasader och är för närvarande involverad i ett projekt om bedömning av kvarvarande bärförmåga i korroderade betongkonstruktioner.

Ett annat intresse är tillämpningen av probabilistiska metoder och hur detta kan användas i nya områden. Ett exempel är ett projekt där vi studerar möjligheterna att använda beslutsteori för att kunna ge stöd åt tillståndsbedömningar och underhåll av broar.

Senaste forskningsoutput

Oskar Larsson Ivanov & Erik Gottsäter, 2019 apr 15, Lund: Lunds tekniska högskola, Avdelningen för konstruktionsteknik. 32 s. (TVBK; nr. 3071)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Blomfors, M., Oskar Larsson Ivanov, Honfí, D. & Engen, M., 2019 feb 15, I : Engineering Structures. 181, s. 579-588 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Amro Nasr, Ivar Björnsson, Oskar Larsson Ivanov, Jonas Johansson, HONFI, DANIEL. & Kjellström, E., 2019, IABSE Symposium Guimarães 2019: Towards a resilient built environment, Risk and asset mangement. International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (50)