Oskar Larsson Ivanov

Universitetslektor

Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infrastrukturteknik
  • Husbyggnad
  • Annan samhällsbyggnadsteknik

Forskning

Mitt främsta forskningsintresse gäller klimatrelaterade laster på byggnader och infrastruktur, ett område där jag gjorde min doktorsavhandling. Inom detta område har jag hittills främst fokuserat på effekter av temperaturlaster på betongkonstruktioner, där ett aktuellt projekt har fokus på att hitta praktiskt tillämpbara metoder för att inkludera temperatureffekter i avancerade dimensioneringsverktyg. I ett nytt forskningsprojekt kommer effekter av klimatförändringar på klimatrelaterade laster och våra dimensioneringsprinciper att studeras tillsammans med forskare från Rossby Centre, SMHI. Detta är ett stort personligt intresseområde där jag tror min huvudsakliga forskning kommer att vara i framtiden. Jag har också utfört forskning om klimatpåverkan på korrosion i murade fasader och är för närvarande involverad i ett projekt om bedömning av kvarvarande bärförmåga i korroderade betongkonstruktioner.

Ett annat intresse är tillämpningen av probabilistiska metoder och hur detta kan användas i nya områden. Ett exempel är ett projekt där vi studerar möjligheterna att använda beslutsteori för att kunna ge stöd åt tillståndsbedömningar och underhåll av broar.

Senaste forskningsoutput

Oskar Larsson Ivanov, Ivar Björnsson, Daniel Honfi & John Leander, 2021 feb 24, I: Structure and Infrastructure Engineering.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Amro Nasr, Ivar Björnsson, DANIEL HONFI, Oskar Larsson Ivanov, Jonas Johansson & Erik Kjellström, 2021, I: Sustainable and Resilient Infrastructure. 6, 3-4, s. 192-212 21 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Oskar Larsson Ivanov, Ivar Björnsson, John Leander & Daniel Honfi, 2020 aug, Bygg & teknik, 112, 4, s. 48-50.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Visa alla (62)