Oskar Linderoth

Doktorand

Forskningsområden

Nyckelord

  • Betong, Flygaska, Strukturutveckling, Fukt

Forskning

Min forskning behandlar cementbundna system där delar av det traditionella Portlandcementet ersatts med mineraliska tillsatsmaterial för att minska klimatpåverkan. Mer specifikt studerar jag systemens mikrostruktur, fukt- och uttorkningsegenskaper. Det laborativa arbetet omfattar ett flertal vedertagna metoder, bland annat: isoterm kalorimetri, termogravimetriskanalys, sorptionsvägning och koppförsök. Förutom ökad kunskap om modern cement och betong, kan projektet bidra med materialdata till framtida dimensioneringsverktyg och beständighetsmodeller.

Senaste forskningsoutput

Visa alla (5)