Oskar Linderoth

knuten till universitetet

Forskningsområden

Nyckelord

  • Betong, Flygaska, Strukturutveckling, Fukt

Forskning

Min forskning behandlar cementbundna system där delar av det traditionella Portlandcementet ersatts med mineraliska tillsatsmaterial för att minska klimatpåverkan. Mer specifikt studerar jag systemens mikrostruktur, fukt- och uttorkningsegenskaper. Det laborativa arbetet omfattar ett flertal vedertagna metoder, bland annat: isoterm kalorimetri, termogravimetriskanalys, sorptionsvägning och koppförsök. Förutom ökad kunskap om modern cement och betong, kan projektet bidra med materialdata till framtida dimensioneringsverktyg och beständighetsmodeller.

Senaste forskningsoutput

Oskar Linderoth, 2020 sep 1, Lund: Department of Building and Environmental Technology, Lund University. 80 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Oskar Linderoth & Peter Johansson, 2019 okt 28, Bygg & teknik, 111, 7, s. 8-11 4 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Visa alla (10)