Oskar Linderoth

knuten till universitetet
Fler filtreringsmöjligheter
  1. Hydratation, porstruktur och relaterade fuktegenskaper hos cementbaserade material med flygaska

    Oskar Linderoth, Lars Wadsö, Peter Johansson & Katja Fridh

    2015/10/012020/10/01

    Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt