Pål Börjesson

Professor

Professor, Projektledare

Forskningsområden

Nyckelord

  • Biobaserade energi- och produktionssystem, Energi- och miljösystemanalys, Livscykelanalys

Forskning

Jag är professor i Miljö- och energisystem och har en bakgrund som agronom och inom skogsvetenskap. Jag har 25 års erfarenhet av tvärvetenskapliga systemstudier av biobaserade energi- och produktionssystem där mitt forskningsfokus ligger inom miljömässig hållbarhet för existerande och nya biobaserade system från ett livscykelperspektiv. Viktiga parametrar inom min forskning är miljö-, klimat-, resurs-, energi- och kostnadsprestanda. Min forskning inkluderar också potentialstudier och policy studier.

Senaste forskningsoutput

Pål Börjesson, 2021 jun 29, Lund: Miljö- och energisystem, LTH, Lunds universitet. 40 s. (TFEM; nr. 122)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Lovisa Björnsson, Christer Gustavsson, Malin Pettersson, Pål Börjesson, Peter Ottosson & Jörgen Samuelsson, 2021 jun, Rapport 123 uppl. Lund, Sweden: Miljö- och energisystem, LTH, Lunds universitet. 20 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (142)