Pål Börjesson

Professor

Forskningsområden

Nyckelord

  • Biobaserade energi- och produktionssystem, Energi- och miljösystemanalys, Livscykelanalys

Forskning

Jag är professor i Miljö- och energisystem och har en bakgrund som agronom och inom skogsvetenskap. Jag har 25 års erfarenhet av tvärvetenskapliga systemstudier av biobaserade energi- och produktionssystem där mitt forskningsfokus ligger inom miljömässig hållbarhet för existerande och nya biobaserade system från ett livscykelperspektiv. Viktiga parametrar inom min forskning är miljö-, klimat-, resurs-, energi- och kostnadsprestanda. Min forskning inkluderar också potentialstudier och policy studier.

Senaste forskningsoutput

Oskar Englund, Pål Börjesson, Göran Berndes, Nicolae Scarlat, Jean Francois Dallemand, Bruna Grizzetti, Ioannis Dimitriou, Blas Mola-Yudego & Fernando Fahl, 2020, I : Global Environmental Change. 60, 101990.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Karin Carlqvist, Mehrdad Arshadi, Torgny Mossing, Ulla Britt Östman, Hanna Brännström, Eelis Halmemies, Juha Nurmi, Gunnar Lidén & Pål Börjesson, 2020, I : Biofuels, Bioproducts and Biorefining.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (136)