Patrik Engdahl

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • Psykisk hälsa, E-hälsa, Aktivitet och delaktighet

Forskning

Jag arbetar som doktorand i Professor Ulrika Bejerholms forskargrupp, psykisk hälsa, aktivitet och delaktighet. Jag har en bakgrund som folkhälsovetare och tagit en masterexamen i välfärd och hälsa på Malmö högskola. 

Som doktorand medverkar jag i forskningsprojektet mWorks. Syftet är att utveckla och utvärdera ett digitalt hjälpmedel för att underlätta återgång till arbete för individer med psykisk ohälsa. Med utgångspunkt i evidensbaserade metoder såsom stöd till arbete (supported employment, SE) och kognitiv beteendeterapi (KBT).

Senaste forskningsoutput

Visa alla (1)