Patrik Medstrand

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Mikrobiologi inom det medicinska området
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Nyckelord

  • hiv, hepatit c, hcv, molekylär epidemiologi

Forskning

Syftet med min forskning är att förstå kopplingen mellan den genetiska mångfalden av HIV och HCV (hepatit C virus) till transmissionsdynamik och läkemedelsresistens. I arbetet kombineras projekt inom global hälsa i Afrika söder om Sahara med laboratorieundersökningar och beräkningsarbete i Sverige.

Högriskpopulationer utgör en kärngrupp för spridning av HIV och HCV, och noggrann övervakning av dessa populationer är avgörande för att kunna kontrollera epidemier av dessa virus på ett effektivt sätt. Framsteg i populationsgenetiska metoder har integrerat epidemiologiska modeller för att rymma virussekvensdata i beräkningar och utgör kraftfulla och väletablerade verktyg för hypotesprövning, uppskattning av sjukdomsprogression hos infekterade individer och populationer, samt för att associerade transmissioner med sociodemografiska data.

Användningen av dessa kraftfulla tekniker har avsevärt förbättrat vår förståelse av de komplex virusvärd- och viruspopulationsinteraktioner och utgör en ovärderlig tillgång i studier av viral genetisk variation och evolution, samt för att koppla dessa till funktionell förståelse för sjukdomsprogression och läkemedelsresistensutveckling.

Övervakning av dessa epidemier, genom genetisk karakterisering av virus, prevalens av läkemedelsresistens och molekylärepidemiologisk transmissionsdynamik kommer att bidra till att utforma nya diagnostiska metoder, förebyggande och behandling insatser, vilka är viktiga ur ett folkhälsoperspektiv.

Senaste forskningsoutput

Olof Elvstam, Gaetano Marrone, Patrik Medstrand, Carl-Johan Treutiger, Veronica Svedhem, Magnus Gisslén & Per Björkman, 2021, I: Open Forum Infectious Diseases.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sara Thuresson, Malin Alsved, Sviataslau Sasinovich, Patrik Medstrand, Carl-Johan Fraenkel & Jakob Löndahl, 2020 dec 15.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Sara Thuresson, Malin Alsved, Carl-Johan Fraenkel, Patrik Medstrand & Jakob Löndahl, 2020 okt 7.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Visa alla (74)