Patrik Olsson

Universitetslektor

Forskning

Forskningsområden

  • Barn och ungdomars rättigheter
  • Kriminella gäng
  • IT och social förändring

Pågående forskning

Patrik Olssons forskning och undervisning handlar till stor del om förekomsten- eller avsaknaden av rättstillämpning inom olika socio-kulturella kontexter samt användandet av rättssociologisk teori och metod som verktyg för avancerad förståelse av de aktuella problemområdena.

Den pågående forskningen är särskilt inriktad på utsatta barns- och ungdomars sociala och rättsliga villkor i några utvalda favelas i Rio de Janeiro, Brasilien, där vardagen präglas av konflikter mellan till exempel olika kriminella gäng, omfattande drog- och vapenhandel, polisiära insatser, samt diskriminering och social exkludering.

Brasilien är värdland för världsmästerskapen i fotboll 2014 och olympiska spelen sommaren 2016. Rio de Janeiro kommer att vara i fokus för dels sin spektakulära och naturliga skönhet men också för dess djupt rotade sociala problem.

Senaste forskningsoutput

Anna Sonander & Patrik Olsson, 2019 nov 15, Perspektiv på barnkonventionen: Forskning, teori och praktik. Anna, S. & Lina, P. (red.). Lund: Studentlitteratur AB

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Karl Dahlstrand & Patrik Olsson, 2015, s. 1-1.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Miguel A. Garcia-Ruiz, Miguel Vargas Martin & Patrik Olsson, 2012, Investigating Cyber Law and Cyber Ethics: Issues, Impacts and Practices: Investigating Cyber Law and Cyber Ethics: Issues, Impacts and Practices. Dudley, A. (red.). IGI Global, 16 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (9)