Patrik Sandgren

Arkivarie

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Musik
  • Musikvetenskap
  • Etnologi
  • Kulturstudier

Forskning

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar är ett arkiv som med olika metoder kontinuerligt utför forskningsförberedande insamlingar och dokumentationer, bland annat med hjälp av frågelistor och intervjuer.

I april 2017 presenterade arkivet en frågelista med titeln "Musikanvändning och musiklyssnande". I mars 2020 publicerade jag en artikel som undersöker det insamlade materialet med fokus på användandet av cd- och vinylskivor.

Skånes musiksamlingar driver för närvarande ett fristående projekt om den skånska spelmansfamiljen Berndtsson (”Berndtarna”) innefattande fältarbeten och insamling. Jag har hittills publicerat tre artiklar i ämnet (2016, 2018 & 2020). 

Ett tidigare forskningsprojekt - ”Naturen för mig” - kröntes med en bok som publicerades i maj 2014. I denna medverkar jag med två artiklar. Projektet utfördes i samarbete med Institutet för språk- och folkminnen och Nordiska museet. Jag var kontaktperson för Folklivsarkivet och med i gruppen för alternativa insamlingsmetoder. Projektets mål var att dokumentera människors olika förhållningssätt till naturen och hade samtidigt en bakgrund i diskussioner rörande Unescos upprop om det ”Immateriella kulturarvet”.

Senaste forskningsoutput

Patrik Sandgren, 2021, I: RIG Kulturhistorisk Tidskrift. 1, s. 51-55 5 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Patrik Sandgren, 2020, Upptecknaren: Nytt från Folklivsarkivet, 14, s. 66-67.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Patrik Sandgren, 2020, Upptecknaren: Nytt från Folklivsarkivet, 14, s. 55-65.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Visa alla (57)