Patrik Sandgren

Arkivarie

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Musik
  • Musikvetenskap
  • Etnologi
  • Kulturstudier

Forskning

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar är ett arkiv som med olika metoder kontinuerligt utför forskningsförberedande insamlingar och dokumentationer, bland annat med hjälp av frågelistor och intervjuer.

I april 2017 presenterade arkivet en frågelista med titeln "Musikanvändning och musiklyssnande". En artikel som undersöker det insamlade materialet med fokus på användandet av cd- och vinylskivor är under produktion, med beräknad publicering under hösten 2019.

Under hösten 2015 inledde Skånes musiksamlingar ett fristående projekt om den skånska spelmansfamiljen Berndtsson (”Berndtarna”) innefattande fältarbeten och insamling. Jag har hittills publicerat två artiklar i ämnet (2016 & 2018). Kompletterande insamlingsarbeten kommer att utföras under 2018 och 2019.

Ett tidigare forskningsprojekt - ”Naturen för mig” - kröntes med en bok som publicerades i maj 2014. I denna medverkar jag med två artiklar. Projektet utfördes i samarbete med Institutet för språk- och folkminnen och Nordiska museet. Jag var kontaktperson för Folklivsarkivet och med i gruppen för alternativa insamlingsmetoder. Projektets mål var att dokumentera människors olika förhållningssätt till naturen och hade samtidigt en bakgrund i diskussioner rörande Unescos upprop om det ”Immateriella kulturarvet”.

Senaste forskningsoutput

Patrik Sandgren, 2019, ETN: TÅG. Hagström, C., Gustavsson, K. & Idvall, M. (red.). Lund: Etnologiska avdelningen, Instituionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, s. 94-104 11 s. (ETN. Etnologisk skriftserie; vol. 9).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Patrik Sandgren, 2019, Dikter och berättelser på Onsjömål. Johannesdotter-Eliasson, E. (red.). Lund: Veritas Scaniae

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Patrik Sandgren, 2019, (Accepted/In press) I : RIG Kulturhistorisk Tidskrift. 2019, 2, s. 124-126

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Visa alla (51)