Pavla Kruzela

knuten till universitetet

Forskning

Fokus i min forskning på 90talet varit på den interna kunskapskontextens inverkan vid genomförandet av internationella marknadsstrategier, framförallt vid genomförandet av strategiska förändringar på internationella joint ventures i Östeuropa. Bland frågor som jag uppmärksammade var hur marknadsekonomisk kunskap kan utvecklas, hur specifik sakkunskap omvandlas till kompetenser, samt hur ledarskapsskicklighet på både individ- såväl som på organisationsnivå växer fram.

Mitt nuvarande forskningsintresse tar upp betydelsen av så kallad utvecklingspedagogik som i första hand bygger på feedback, reflektion, ”peer collaboration” då studenterna praktiskt utövar ledarskap. Vidare diskuteras vilka andra faktorer förutom de individuella insikter som är viktiga i utvecklingen av deras personliga ledarskap.

Undervisning

Jag har undervisningserfarenhet på både svenska och engelska inom ämnena internationellt företagande, marknadsföring, inter-kulturell kommunikation, mångfald, projektledning, management och ledarskap.

I min roll som universitetslärare förenar jag undervisning, handledning av C/D uppsatser, handledning av akademisk praktik samt professionell coaching.

Jag använder mig även av International Coach Federations kvalitetssäkring (MCC) i mitt arbete som master certifierad coach i bland annat kursen Lärande ledarskap. I denna kurs erbjuds studenterna verktyg som hjälper dem att tillämpa sina kunskaper från service management i praktiskt utövande och genom det utveckla sin personliga ledarskapsskicklighet. Om studenter väljer till exempel att öka sina insikter om hur deras känslor och tankar påverkar dem i deras utövande, får de stöd att ta nya steg och gå vidare i utvecklingen. Genom kontinuerlig feedback och reflektion på utövandet formar de nya erfarenheter som ger de större trygghet och självsäkerhet i deras roll som ledare. För mer information läs mer här.

Jag uppmärksammar det som publiceras om coachande ledarskap och personlig utveckling. Jag använder mig gärna av icke traditionella inslag i undervisningen med fokus på de mjuka processerna, allt från ledarskap, teambuilding, inter-kulturell kommunikation och coaching.

Senaste forskningsoutput

Pavla Kruzela & Alestam, H., 2009, Proceedings Utvecklingskonferens Lunds universitet 2009. Sonesson, A. & Amnér, G. (red.). Lednings- och kompetensutveckling/CED, s. 155-163 9 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Pavla Kruzela, 2009, Osynligt och Självklart: En antologi med exempel på ledarskap i undervisning och lärande i högre utbildning. Bommenel, E. & Irhammar, M. (red.). Lund University, s. 97-104

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Pavla Kruzela, 2002, Lund Institute of Economic Research. 224 s.

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

Visa alla (4)