Per Bäckström

knuten till universitetet, Professor, Gästforskare, Fil.dr.

Forskningsområden

Nyckelord

  • avantgarde, performance, intermedialitet, Bruno K. Öijer, Öyvind Fahlström, Henri Michaux, det groteska