Per Becker

Universitetslektor, Docent, , , , , , , , , , , , , , , Teknologie doktor, Licentiat i statsvetenskap, Magister i utveckling och internationellt samarbete, Brandingenjörsexamen

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier
  • Övrig annan teknik

Nyckelord

Forskning

Jag är Docent i risk och säkerhet med fokus på samhällelig resiliens och hållbarhet och affilierad med Lunds universitets centrum för riskanalys och riskhantering (LUCRAM).

Bakgrund

Jag har kombinerat forskning med en karriär inom humanitärt bistånd och internationellt utvecklingssamarbete med inriktning på katastrofriskreducering och klimatanpassning. I början av min karriär arbetade jag inom den privata sektorn och inom räddningstjänsten i Sverige. År 2000 började jag arbeta för Räddningsverket, som delvis var en svensk statlig humanitär och utvecklingsbiståndsorganisation som sedan 2008 ingår i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Efter olika positioner inom Räddningsverket utsågs jag till chef för enheten för kapacitetsutveckling och återuppbyggnad, vilket jag var tills jag återkom till akademin 2007.

Jag är fortfarande involverad i MSBs fältpersonalpool och har också varit delegat för Internationella Röda Kors/Halvmånsrörelsen sedan 2005. Jag jobbar regelbundet för internationella organisationer, främst på kortare uppdrag men även på längre fältposteringar. Senast som riskreducering och beredskapsspecialist för UNICEF i södra Stilla havet och som regional katastrofriskhanteringskoordinator för IFRC i Dakar. Jag har erfarenhet av att arbeta i Sverige, Fiji, Storbritannien, Kiribati, Senegal, Salomonöarna, Tanzania, Tuvalu, Botswana, Sydafrika, Namibia, Moçambique, Sierra Leone, Vanuatu, Pakistan, Sri Lanka, Tadzjikistan, Tchad, El Salvador, Estland , Lettland, Litauen, och Norge, med besök på många andra platser.

Forskningsintressen

Mina forskningsintressen fokuserar på samspelet mellan fysisk miljö, social organisation och socialt beteende i relation till samhällsäkerhet och hållbarhet. Speciellt på frågor om risk och sårbarhet, på vad som gör samhället resilient mot störningar och katastrofer, samt på kapacitetsutveckling som en avsiktlig process för att öka sådan resiliens.

Senaste forskningsoutput

Erik Nilsson, Per Becker & Cintia Bertacchi Uvo, 2020 jun, I : Regional Environmental Change. 20, 75.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Lund Schlamovitz, J. & Per Becker, 2020 maj 28, I : International Journal of Water Resources Development.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (76)