Per Gustafson

knuten till universitetet, Forskarstuderande, Filosofie licentiat

Forskning

Per Gustafson har över trettio års erfarenhet av att arbeta med säkerhetsrelaterade frågor och under de senaste tjugo åren inom akademin. Sedan 2013 är han forskarstuderande inom Arbetsmiljöteknik med inriktning mot sekuritetshantering (Security Management).Han är även initiativtagare till att etablera säkerhetsvetenskap (Security Science) som en disciplin i Sverige för såväl grundutbildning som forskning i syfte att utveckla och akademisera sekuritetsområdet. I arbetet med detta har han erhållit stipendier för att upprätta internationella kontakter med lärosäten i Australien, USA och Storbritannien.

Per Gustafson har även två år i rad, 2015 och 2016, erhållit utvecklingsmedel från Stiftelsen Brand- och livförsäkringsaktiebolags Skånes jubileumsfond för brandskyddstekniska installationer.

Det vetenskapliga studiet av sekuritetshantering
Säkerhet eller sekuritet (i samma betydelse som engelskans security) handlar om det verksamhetsskydd för organisation, medarbetare och övriga som behövs för att motverka fara, skada, förlust eller brott. Sekuritet är därmed en fråga om trygghet. Sekuritet har tidigare varit en fastighets- eller byggnadsfråga med fokus på fysisk säkerhet exempelvis skalskydd, men har idag
en utökad inriktning såsom skydd för immateriella värden, kris- och katastrofhantering, personsäkerhet, informationssäkerhet, preventiva åtgärder gällande interna och externa brott samt brandskydd. Sekuritet har blivit en ledningsfråga om att skapa förhållningssätt till regler, uppfattningar och vad som verkligen görs. För att möta framtidens utmaningar syftar doktorandarbetet till att identifiera effektiva processer gällande sekuritetshantering inom svenska förvaltningsmyndigheter dit akademiska lärosäten hör. Vilka faktorer är avgörande för att uppnå ett sekuritetstänk och skapa en god sekuritetsacceptans? Hur kan sekuritetsarbetet bedrivas för att öka upplevelsen av trygghet?

Slutår: 2020

Huvudhandledare: Fredrik Nilsson
Biträdande handledare: Jonas Borell

 

Senaste forskningsoutput

Per Gustafson, 2018, Advances in Human Factors, Business Management and Leadership - Proceedings of the AHFE 2017 International Conferences on Human Factors in Management and Leadership, and Business Management and Society. Springer, Vol. 594. s. 351-361 11 s. (Advances in Intelligent Systems and Computing; vol. 594).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Per Gustafson, 2017, Safety and Reliability – Theory and Applications - Proceedings of the 27th European Safety and Reliability Conference, ESREL 2017. Cepin, M. & Briš, R. (red.). CRC Press/Balkema, s. 1627-1632 6 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Per Gustafson, 2017, Lunds universitet, Media-Tryck . 84 s.

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

Visa alla (11)