Per Johansson

knuten till universitetet, Medicine doktor, överläkare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurologi
  • Klinisk laboratoriemedicin
  • Endokrinologi och diabetes
  • Psykiatri
  • Geriatrik

Nyckelord

  • Alzheimers sjukdom

Forskning

Mitt primära forskningsintresse är diagnostik av varaktig kognitiv svikt med speciell inriktning Alzheimers sjukdom. Har även seden flera år en forskningslinje kring växelverkan mellan neurodegenerativ sjukdom och hormonella störningar.

Senaste forskningsoutput

Wallin, A., Kettunen, P., Per M. Johansson, Jonsdottir, I. H., Nilsson, C., Nilsson, M., Eckerström, M., Nordlund, A., Nyberg, L., Sunnerhagen, K. S., Svensson, J., Terzis, B., Wahlund, L. O. & Georg Kuhn, H., 2018 feb 8, I : BMC Psychiatry. 18, 1, 42.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Per Johansson, Almqvist, E. G., Bjerke, M., Wallin, A., Johansson, J-O., Andreasson, U., Blennow, K. & Svensson, J., 2017 jul 29, I : Journal of Alzheimer's Disease. 59, 3, s. 1017-1026

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Maurits Johansson, Per Johansson, Erik Stomrud, Hagell, P. & Oskar Hansson, 2017 jun 20, I : Nordic Journal of Psychiatry. 71, 6, s. 477-484

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (36)