Per Karsten

Museichef, Fil. Dr.
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2018
 2. Antikvarisk rapport gällande undersökningen av biskop Peder Winstrups kista och mumifierade kvarlevor

  Per Karsten & Andreas Manhag, 2018, Lunds universitets historiska museum. 37 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 3. 2017
 4. Peder Winstrup: Historier kring en 1600-talsmumie

  Andreas Manhag & Per Karsten, 2017, Lunds universitets historiska museum. 153 s. (Skrifter utgivna av Historiska museet vid Lunds Universitet)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 5. Preface

  Per Karsten, 2017, The Sösdala Horsemen - and the equestrian elite of fifth century . Fabech, C. & Näsman, U. (red.). Aarhus Universitetsforlag, s. 7-8 (Jutland Archaeological Publications ; vol. 99).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 6. Winstrup: Revealing the Secrets of a Mummified 17th Century Bishop

  Per Karsten & Andreas Manhag, 2017, MediaTryck Lund. (Papers of the Historical Museum at Lund University)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 7. 2016
 8. Carbon and nitrogen stable isotope values in freshwater, brackish and marine fish bone collagen from Mesolithic and Neolithic sites in central and northern Europe

  Robson, H. K., Andersen, S. H., Clarke, L., Craig, O. E., Gron, K. J., Jones, A. K. G., Per Karsten, Milner, N., Price, T. D., Ritchie, K., Zabilska-Kunek, M. & Heron, C., 2016 maj 3, I : Environmental Archaeology. 21, 2, s. 105-118 14 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 9. 2006
 10. A slotted bone dagger from Kongemose?

  Per Karsten, 2006, In the wake of a woman : Stone Age pioneering of north-eastern Scania, Sweden, 10.000-5000 BC. : the Årup settlements . Riksantikvarieämbetet, s. 158-178 ( Skrifter / Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska undersökningar; vol. 63).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

 11. In the Wake of a Woman. The Stone Age Pioneering of North-eastern Scania, Sweden, 10,000–5000 BC. The Årup Settlements.

  Per Karsten (red.) & BJÖRN WALLEBOM (red.), 2006, Riksantikvarieämbetet. 200 s. (Skrifter. Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska undersökningar)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 12. 2005
 13. Aspekter på samhällsutveckling

  Artursson, M., Per Karsten & Strömberg, B., 2005, Bronsåldersbygd 2300-500 f. Kr.. Lagerås, P. & Strömberg, B. (red.). Riksantikvarieämbetet, s. 496-547 (Skånska spår : arkeologi längs Västkustbanan ).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 14. Västskånska offerfynd från 2300-500 f.Kr.

  Per Karsten, 2005, Bronsåldersbygd 2300-500 f. Kr.. Lagerås, P. & Strömberg, B. (red.). Riksantikvarieämbetet, s. 420-443 (Skånska spår : arkeologi längs Västkustbanan).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 15. 2004
 16. Stone age Scania : significant places dug and read by contract archaeology

  Andersson, M., Per Karsten, Knarrström, B. & Svensson, M., 2004, Riksantikvarieämbetet. 256 s. (Skrifter / Riksantikvarieämbetet; vol. 52)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 17. 2003
 18. Andarnas rum

  Per Karsten, 2003, Berättelser från Vætland : en arkeologisk resa längs E22 i Skåne. Carlie, A. & Borna-Ahlkvist, H. (red.). Riksantikvarieämbetet och Regionmuseet Kristianstad, s. 103-105

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 19. Recension av: Enoksen, Lars Magnar. Skånska fornminnen. 2001.

  Per Karsten, 2003, I : Fornvännen. 98, 2, s. 154-156

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 20. The Tågerup excavations

  Per Karsten, 2003, Riksantikvarieämbetet. 254 s. (Skånska spår : arkeologi längs Västkustbanan)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 21. Tid och minnen

  Per Karsten & Hanlon, C., 2003, Berättelser från Vætland : en arkeologisk resa längs E22 i Skåne. Riksantikvarieämbetet och Regionmuseet Kristianstad, s. 10-13

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 22. 2002
 23. Anmeldelse - Det omöjligas konst : En recension af Jørgen Jensens Danmarks Oldtid. Stenalder 13.000-2.000 f.Kr.

  Per Karsten, 2002, I : Arkæologisk Forum. 6, s. 2-6

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 24. Jägarsamhällets brytningstid : stenåldern i västra Skåne

  Per Karsten, 2002, Forskning & framsteg, 37, 1, s. 46-49.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 25. 2001
 26. Dansarna från Bökeberg : om jakt, ritualer och inlandsbosättning vid jägarstenålderns slut

  Per Karsten & Eriksson, M., 2001, Riksantikvarieämbetet. 191 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 27. RV 29 Karlshamn-Djuramåla. Delen Hoka-Grönadal : arkeologisk utredning : Blekinge, Asarum och Ringmåla socknar, Småland, Tingsås socken

  Aspeborg, H., Per Karsten & Lagerås, P., 2001, Riksantikvarieämbetet. 21 s. (Rapport / UV Syd ; nr. 2001:37)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 28. Tågerup - fifteen hundred years of Mesolithic occupation in Western Scania, Sweden: a preliminary view.

  Per Karsten & Knarrström, B., 2001, I : European Journal of Archaeology. 4, 2, s. 165-174

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 29. Tågerup : specialstudier

  Per Karsten & Knarrström, B., 2001, Riksantikvarieämbetet. 325 s. (Skånska spår : arkeologi längs Västkustbanan )

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 30. 2000
 31. En senneolitisk huslämning i Lilla Tvären

  Per Karsten & Knarrström, B., 2000, I : ALE. 2, s. 23-29

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 32. 1999
 33. Inventering, stenålder, sjöarna Helgasjön, norra och södra Bergundasjön samt Toftasjön, Kronobergs län

  Per Karsten & Knarrström, B., 1999, Riksantikvarieämbetet. (Rapport / UV Syd; nr. 1999:61)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 34. Skåne, Hedeskoga socken, Lilla Tvären 2:1, område C och D, 1995 : arkeologisk förundersökning : rapport ATA

  Knarrström, B. & Per Karsten, 1999, Riksantikvarieämbetet. (Rapport / UV Syd; nr. 1999:22)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 35. Skåne, Saxtorp socken, Tågerup 1:1, fornlämning RAÄ 3, SU 6 : arkeologisk undersökning

  Per Karsten & Knarrström, B., 1999, Riksantikvarieämbetet. (Rapport / UV Syd; nr. 1999:71)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 36. Tvåtusen år av mesolitisk bosättning i sydvästra Skåne

  Per Karsten & Knarrström, B., 1999, Arkeologi i Norden. Burenhult, G. (red.). Natur och kultur, Vol. 1. 4 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 37. 1998
 38. Forntida tecken : ett unikt ornerat yxskaft från Kongemosekultur

  Per Karsten, Knarrström, B. & Regnell, M., 1998, I : ALE. 3, s. 17-29

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 39. Husen vid havet : där Västkustbanan drar fram har människor bott i 8000 år

  Per Karsten & Knarrström, B., 1998, Populär Arkeologi, 16, 3.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 40. Nya stenåldersfynd från norra Skåne : den första kvartsboplatsen

  Per Karsten & Knarrström, B., 1998, I : ALE. 1, s. 26-32

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 41. Skåne, Malmöhus län, järnvägen Västkustbanan, avsnittet Landskrona - Kävlinge, 1996-1997 : arkeologisk förundersökning (2 vol.)

  Per Karsten & Svensson, M., 1998, Riksantikvarieämbetet. (Rapport / UV Syd; nr. 1997:83)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 42. 1997
 43. Carpe Scaniam : axplock ur Skånes förflutna

  Per Karsten (red.), 1997, Riksantikvarieämbetet. 195 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 44. Västkustbanan – I Stenåldersdalen – De paleolitiska och mesolitiska fynden från förundersökningarna i Saxådalen

  Andersson, M., Per Karsten, Knarrström, B. & Svensson, M., 1997, Bulletin för arkeologisk forskning i Sydsverige, 1997:1 32 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 45. 1996
 46. Arkeologisk utredning, etapp 2 : Skåne, Svedala socken, Svedala 306:32, 303:38, 1995

  Per Karsten, 1996, Riksantikvarieämbetet. (Rapport / UV Syd; nr. 1996:4)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 47. Norra Skåne - ett tidigmesolitiskt centrum?

  Per Karsten & Knarrström, B., 1996, I : ALE. 4, s. 1-10

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 48. Projektprogram : inför arkeologiska förundersökningar av Järnvägen Västkustbanan, delen Helsingborg-Kävlinge, Malmöhus län, Skåne, 1996

  Per Karsten, 1996, Riksantikvarieämbetet. (Rapport / UV Syd; nr. 1996:50)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 49. Skåne, Malmöhus län, Järnvägen Västkustbanan : delen Helsingborg - Kävlinge : arkeologisk utredning

  Svensson, M. & Per Karsten, 1996, Riksantikvarieämbetet. (Rapport / UV Syd; nr. 1996:25)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 50. Skåne, Malmöhus län, Järnvägen Västkustbanan : delen Helsingborg - Kävlinge : avsnittet Helsingborg-Landskrona (Block 1 och 2) arkeologisk förundersökning

  Per Karsten & Svensson, M., 1996, Riksantikvarieämbetet. (Rapport / UV Syd; nr. 1996:48)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 51. 1995
 52. Arkeologisk utredning : Skåne, Hjärnarps socken, Borrstorp 1:1 m fl, 1995

  Per Karsten, 1995, Riksantikvarieämbetet. (Rapport / UV Syd; nr. 1995:59)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 53. Arkeologisk utredning : Skåne, Öja socken, del av Öja 1:7, 1995

  Per Karsten, 1995, Riksantikvarieämbetet. (Rapport / UV Syd; nr. 1995:58)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 54. Bökeberg III : intryck och avtryck från en senmesolitisk inlandsboplats

  Per Karsten & Regnell, M., 1995, Limhamniana, 37, s. 72-83.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 55. Yxorna från G:la Wärslätt - ett av tusentals offerfynd

  Per Karsten, 1995, Populär Arkeologi, 13, 2, s. 8-11.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 56. 1994
 57. Att kasta yxan i sjön : en studie över rituell tradition och förändring utifrån skånska neolitiska offerfynd

  Per Karsten, 1994, Almqvist & Wiksell. 360 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)