Per Karsten

Museichef, Fil. Dr.
Fler filtreringsmöjligheter
 1. Stone age Scania : significant places dug and read by contract archaeology

  Andersson, M., Per Karsten, Knarrström, B. & Svensson, M., 2004, Riksantikvarieämbetet. 256 s. (Skrifter / Riksantikvarieämbetet; vol. 52)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 2. Västkustbanan – I Stenåldersdalen – De paleolitiska och mesolitiska fynden från förundersökningarna i Saxådalen

  Andersson, M., Per Karsten, Knarrström, B. & Svensson, M., 1997, Bulletin för arkeologisk forskning i Sydsverige, 1997:1 32 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 3. Aspekter på samhällsutveckling

  Artursson, M., Per Karsten & Strömberg, B., 2005, Bronsåldersbygd 2300-500 f. Kr.. Lagerås, P. & Strömberg, B. (red.). Riksantikvarieämbetet, s. 496-547 (Skånska spår : arkeologi längs Västkustbanan ).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 4. RV 29 Karlshamn-Djuramåla. Delen Hoka-Grönadal : arkeologisk utredning : Blekinge, Asarum och Ringmåla socknar, Småland, Tingsås socken

  Aspeborg, H., Per Karsten & Lagerås, P., 2001, Riksantikvarieämbetet. 21 s. (Rapport / UV Syd ; nr. 2001:37)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 5. In the Wake of a Woman. The Stone Age Pioneering of North-eastern Scania, Sweden, 10,000–5000 BC. The Årup Settlements.

  Per Karsten (red.) & BJÖRN WALLEBOM (red.), 2006, Riksantikvarieämbetet. 200 s. (Skrifter. Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska undersökningar)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 6. Tågerup : specialstudier

  Per Karsten & Knarrström, B., 2001, Riksantikvarieämbetet. 325 s. (Skånska spår : arkeologi längs Västkustbanan )

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 7. A slotted bone dagger from Kongemose?

  Per Karsten, 2006, In the wake of a woman : Stone Age pioneering of north-eastern Scania, Sweden, 10.000-5000 BC. : the Årup settlements . Riksantikvarieämbetet, s. 158-178 ( Skrifter / Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska undersökningar; vol. 63).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

 8. Jägarsamhällets brytningstid : stenåldern i västra Skåne

  Per Karsten, 2002, Forskning & framsteg, 37, 1, s. 46-49.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 9. The Tågerup excavations

  Per Karsten, 2003, Riksantikvarieämbetet. 254 s. (Skånska spår : arkeologi längs Västkustbanan)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 10. Carpe Scaniam : axplock ur Skånes förflutna

  Per Karsten (red.), 1997, Riksantikvarieämbetet. 195 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 11. Dansarna från Bökeberg : om jakt, ritualer och inlandsbosättning vid jägarstenålderns slut

  Per Karsten & Eriksson, M., 2001, Riksantikvarieämbetet. 191 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 12. En senneolitisk huslämning i Lilla Tvären

  Per Karsten & Knarrström, B., 2000, I : ALE. 2, s. 23-29

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. Forntida tecken : ett unikt ornerat yxskaft från Kongemosekultur

  Per Karsten, Knarrström, B. & Regnell, M., 1998, I : ALE. 3, s. 17-29

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 14. Nya stenåldersfynd från norra Skåne : den första kvartsboplatsen

  Per Karsten & Knarrström, B., 1998, I : ALE. 1, s. 26-32

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. Norra Skåne - ett tidigmesolitiskt centrum?

  Per Karsten & Knarrström, B., 1996, I : ALE. 4, s. 1-10

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. Tågerup - fifteen hundred years of Mesolithic occupation in Western Scania, Sweden: a preliminary view.

  Per Karsten & Knarrström, B., 2001, I : European Journal of Archaeology. 4, 2, s. 165-174

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 17. Bökeberg III : intryck och avtryck från en senmesolitisk inlandsboplats

  Per Karsten & Regnell, M., 1995, Limhamniana, 37, s. 72-83.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 18. Inventering, stenålder, sjöarna Helgasjön, norra och södra Bergundasjön samt Toftasjön, Kronobergs län

  Per Karsten & Knarrström, B., 1999, Riksantikvarieämbetet. (Rapport / UV Syd; nr. 1999:61)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 19. Skåne, Saxtorp socken, Tågerup 1:1, fornlämning RAÄ 3, SU 6 : arkeologisk undersökning

  Per Karsten & Knarrström, B., 1999, Riksantikvarieämbetet. (Rapport / UV Syd; nr. 1999:71)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 20. Tvåtusen år av mesolitisk bosättning i sydvästra Skåne

  Per Karsten & Knarrström, B., 1999, Arkeologi i Norden. Burenhult, G. (red.). Natur och kultur, Vol. 1. 4 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 21. Husen vid havet : där Västkustbanan drar fram har människor bott i 8000 år

  Per Karsten & Knarrström, B., 1998, Populär Arkeologi, 16, 3.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 22. Skåne, Malmöhus län, järnvägen Västkustbanan, avsnittet Landskrona - Kävlinge, 1996-1997 : arkeologisk förundersökning (2 vol.)

  Per Karsten & Svensson, M., 1998, Riksantikvarieämbetet. (Rapport / UV Syd; nr. 1997:83)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 23. Skåne, Malmöhus län, Järnvägen Västkustbanan : delen Helsingborg - Kävlinge : avsnittet Helsingborg-Landskrona (Block 1 och 2) arkeologisk förundersökning

  Per Karsten & Svensson, M., 1996, Riksantikvarieämbetet. (Rapport / UV Syd; nr. 1996:48)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 24. Projektprogram : inför arkeologiska förundersökningar av Järnvägen Västkustbanan, delen Helsingborg-Kävlinge, Malmöhus län, Skåne, 1996

  Per Karsten, 1996, Riksantikvarieämbetet. (Rapport / UV Syd; nr. 1996:50)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 25. Arkeologisk utredning, etapp 2 : Skåne, Svedala socken, Svedala 306:32, 303:38, 1995

  Per Karsten, 1996, Riksantikvarieämbetet. (Rapport / UV Syd; nr. 1996:4)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 26. Arkeologisk utredning : Skåne, Hjärnarps socken, Borrstorp 1:1 m fl, 1995

  Per Karsten, 1995, Riksantikvarieämbetet. (Rapport / UV Syd; nr. 1995:59)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 27. Arkeologisk utredning : Skåne, Öja socken, del av Öja 1:7, 1995

  Per Karsten, 1995, Riksantikvarieämbetet. (Rapport / UV Syd; nr. 1995:58)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 28. Yxorna från G:la Wärslätt - ett av tusentals offerfynd

  Per Karsten, 1995, Populär Arkeologi, 13, 2, s. 8-11.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 29. Att kasta yxan i sjön : en studie över rituell tradition och förändring utifrån skånska neolitiska offerfynd

  Per Karsten, 1994, Almqvist & Wiksell. 360 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 30. Västskånska offerfynd från 2300-500 f.Kr.

  Per Karsten, 2005, Bronsåldersbygd 2300-500 f. Kr.. Lagerås, P. & Strömberg, B. (red.). Riksantikvarieämbetet, s. 420-443 (Skånska spår : arkeologi längs Västkustbanan).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 31. Recension av: Enoksen, Lars Magnar. Skånska fornminnen. 2001.

  Per Karsten, 2003, I : Fornvännen. 98, 2, s. 154-156

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 32. Anmeldelse - Det omöjligas konst : En recension af Jørgen Jensens Danmarks Oldtid. Stenalder 13.000-2.000 f.Kr.

  Per Karsten, 2002, I : Arkæologisk Forum. 6, s. 2-6

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 33. Tid och minnen

  Per Karsten & Hanlon, C., 2003, Berättelser från Vætland : en arkeologisk resa längs E22 i Skåne. Riksantikvarieämbetet och Regionmuseet Kristianstad, s. 10-13

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 34. Andarnas rum

  Per Karsten, 2003, Berättelser från Vætland : en arkeologisk resa längs E22 i Skåne. Carlie, A. & Borna-Ahlkvist, H. (red.). Riksantikvarieämbetet och Regionmuseet Kristianstad, s. 103-105

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 35. Winstrup: Revealing the Secrets of a Mummified 17th Century Bishop

  Per Karsten & Andreas Manhag, 2017, MediaTryck Lund. (Papers of the Historical Museum at Lund University)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 36. Preface

  Per Karsten, 2017, The Sösdala Horsemen - and the equestrian elite of fifth century . Fabech, C. & Näsman, U. (red.). Aarhus Universitetsforlag, s. 7-8 (Jutland Archaeological Publications ; vol. 99).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 37. Antikvarisk rapport gällande undersökningen av biskop Peder Winstrups kista och mumifierade kvarlevor

  Per Karsten & Andreas Manhag, 2018, Lunds universitets historiska museum. 37 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 38. Skåne, Hedeskoga socken, Lilla Tvären 2:1, område C och D, 1995 : arkeologisk förundersökning : rapport ATA

  Knarrström, B. & Per Karsten, 1999, Riksantikvarieämbetet. (Rapport / UV Syd; nr. 1999:22)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 39. Peder Winstrup: Historier kring en 1600-talsmumie

  Andreas Manhag & Per Karsten, 2017, Lunds universitets historiska museum. 153 s. (Skrifter utgivna av Historiska museet vid Lunds Universitet)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 40. Carbon and nitrogen stable isotope values in freshwater, brackish and marine fish bone collagen from Mesolithic and Neolithic sites in central and northern Europe

  Robson, H. K., Andersen, S. H., Clarke, L., Craig, O. E., Gron, K. J., Jones, A. K. G., Per Karsten, Milner, N., Price, T. D., Ritchie, K., Zabilska-Kunek, M. & Heron, C., 2016 maj 3, I : Environmental Archaeology. 21, 2, s. 105-118 14 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 41. Skåne, Malmöhus län, Järnvägen Västkustbanan : delen Helsingborg - Kävlinge : arkeologisk utredning

  Svensson, M. & Per Karsten, 1996, Riksantikvarieämbetet. (Rapport / UV Syd; nr. 1996:25)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport