Per Karsten

Museichef, Fil. Dr.
Fler filtreringsmöjligheter
 1. Andarnas rum

  Per Karsten, 2003, Berättelser från Vætland : en arkeologisk resa längs E22 i Skåne. Carlie, A. & Borna-Ahlkvist, H. (red.). Riksantikvarieämbetet och Regionmuseet Kristianstad, s. 103-105

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 2. Anmeldelse - Det omöjligas konst : En recension af Jørgen Jensens Danmarks Oldtid. Stenalder 13.000-2.000 f.Kr.

  Per Karsten, 2002, I : Arkæologisk Forum. 6, s. 2-6

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 3. Antikvarisk rapport gällande undersökningen av biskop Peder Winstrups kista och mumifierade kvarlevor

  Per Karsten & Andreas Manhag, 2018, Lunds universitets historiska museum. 37 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 4. Arkeologisk utredning, etapp 2 : Skåne, Svedala socken, Svedala 306:32, 303:38, 1995

  Per Karsten, 1996, Riksantikvarieämbetet. (Rapport / UV Syd; nr. 1996:4)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 5. Arkeologisk utredning : Skåne, Hjärnarps socken, Borrstorp 1:1 m fl, 1995

  Per Karsten, 1995, Riksantikvarieämbetet. (Rapport / UV Syd; nr. 1995:59)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 6. Arkeologisk utredning : Skåne, Öja socken, del av Öja 1:7, 1995

  Per Karsten, 1995, Riksantikvarieämbetet. (Rapport / UV Syd; nr. 1995:58)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 7. A slotted bone dagger from Kongemose?

  Per Karsten, 2006, In the wake of a woman : Stone Age pioneering of north-eastern Scania, Sweden, 10.000-5000 BC. : the Årup settlements . Riksantikvarieämbetet, s. 158-178 ( Skrifter / Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska undersökningar; vol. 63).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

 8. Aspekter på samhällsutveckling

  Artursson, M., Per Karsten & Strömberg, B., 2005, Bronsåldersbygd 2300-500 f. Kr.. Lagerås, P. & Strömberg, B. (red.). Riksantikvarieämbetet, s. 496-547 (Skånska spår : arkeologi längs Västkustbanan ).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 9. Att kasta yxan i sjön : en studie över rituell tradition och förändring utifrån skånska neolitiska offerfynd

  Per Karsten, 1994, Almqvist & Wiksell. 360 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 10. Bökeberg III : intryck och avtryck från en senmesolitisk inlandsboplats

  Per Karsten & Regnell, M., 1995, Limhamniana, 37, s. 72-83.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 11. Carbon and nitrogen stable isotope values in freshwater, brackish and marine fish bone collagen from Mesolithic and Neolithic sites in central and northern Europe

  Robson, H. K., Andersen, S. H., Clarke, L., Craig, O. E., Gron, K. J., Jones, A. K. G., Per Karsten, Milner, N., Price, T. D., Ritchie, K., Zabilska-Kunek, M. & Heron, C., 2016 maj 3, I : Environmental Archaeology. 21, 2, s. 105-118 14 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 12. Carpe Scaniam : axplock ur Skånes förflutna

  Per Karsten (red.), 1997, Riksantikvarieämbetet. 195 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 13. Dansarna från Bökeberg : om jakt, ritualer och inlandsbosättning vid jägarstenålderns slut

  Per Karsten & Eriksson, M., 2001, Riksantikvarieämbetet. 191 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 14. En senneolitisk huslämning i Lilla Tvären

  Per Karsten & Knarrström, B., 2000, I : ALE. 2, s. 23-29

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. Forntida tecken : ett unikt ornerat yxskaft från Kongemosekultur

  Per Karsten, Knarrström, B. & Regnell, M., 1998, I : ALE. 3, s. 17-29

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. Husen vid havet : där Västkustbanan drar fram har människor bott i 8000 år

  Per Karsten & Knarrström, B., 1998, Populär Arkeologi, 16, 3.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 17. In the Wake of a Woman. The Stone Age Pioneering of North-eastern Scania, Sweden, 10,000–5000 BC. The Årup Settlements.

  Per Karsten (red.) & BJÖRN WALLEBOM (red.), 2006, Riksantikvarieämbetet. 200 s. (Skrifter. Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska undersökningar)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 18. Inventering, stenålder, sjöarna Helgasjön, norra och södra Bergundasjön samt Toftasjön, Kronobergs län

  Per Karsten & Knarrström, B., 1999, Riksantikvarieämbetet. (Rapport / UV Syd; nr. 1999:61)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 19. Jägarsamhällets brytningstid : stenåldern i västra Skåne

  Per Karsten, 2002, Forskning & framsteg, 37, 1, s. 46-49.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 20. Norra Skåne - ett tidigmesolitiskt centrum?

  Per Karsten & Knarrström, B., 1996, I : ALE. 4, s. 1-10

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. Nya stenåldersfynd från norra Skåne : den första kvartsboplatsen

  Per Karsten & Knarrström, B., 1998, I : ALE. 1, s. 26-32

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 22. Peder Winstrup: Historier kring en 1600-talsmumie

  Andreas Manhag & Per Karsten, 2017, Lunds universitets historiska museum. 153 s. (Skrifter utgivna av Historiska museet vid Lunds Universitet)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 23. Preface

  Per Karsten, 2017, The Sösdala Horsemen - and the equestrian elite of fifth century . Fabech, C. & Näsman, U. (red.). Aarhus Universitetsforlag, s. 7-8 (Jutland Archaeological Publications ; vol. 99).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 24. Projektprogram : inför arkeologiska förundersökningar av Järnvägen Västkustbanan, delen Helsingborg-Kävlinge, Malmöhus län, Skåne, 1996

  Per Karsten, 1996, Riksantikvarieämbetet. (Rapport / UV Syd; nr. 1996:50)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 25. Recension av: Enoksen, Lars Magnar. Skånska fornminnen. 2001.

  Per Karsten, 2003, I : Fornvännen. 98, 2, s. 154-156

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 26. RV 29 Karlshamn-Djuramåla. Delen Hoka-Grönadal : arkeologisk utredning : Blekinge, Asarum och Ringmåla socknar, Småland, Tingsås socken

  Aspeborg, H., Per Karsten & Lagerås, P., 2001, Riksantikvarieämbetet. 21 s. (Rapport / UV Syd ; nr. 2001:37)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 27. Skåne, Hedeskoga socken, Lilla Tvären 2:1, område C och D, 1995 : arkeologisk förundersökning : rapport ATA

  Knarrström, B. & Per Karsten, 1999, Riksantikvarieämbetet. (Rapport / UV Syd; nr. 1999:22)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 28. Skåne, Malmöhus län, järnvägen Västkustbanan, avsnittet Landskrona - Kävlinge, 1996-1997 : arkeologisk förundersökning (2 vol.)

  Per Karsten & Svensson, M., 1998, Riksantikvarieämbetet. (Rapport / UV Syd; nr. 1997:83)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 29. Skåne, Malmöhus län, Järnvägen Västkustbanan : delen Helsingborg - Kävlinge : arkeologisk utredning

  Svensson, M. & Per Karsten, 1996, Riksantikvarieämbetet. (Rapport / UV Syd; nr. 1996:25)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 30. Skåne, Malmöhus län, Järnvägen Västkustbanan : delen Helsingborg - Kävlinge : avsnittet Helsingborg-Landskrona (Block 1 och 2) arkeologisk förundersökning

  Per Karsten & Svensson, M., 1996, Riksantikvarieämbetet. (Rapport / UV Syd; nr. 1996:48)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 31. Skåne, Saxtorp socken, Tågerup 1:1, fornlämning RAÄ 3, SU 6 : arkeologisk undersökning

  Per Karsten & Knarrström, B., 1999, Riksantikvarieämbetet. (Rapport / UV Syd; nr. 1999:71)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 32. Stone age Scania : significant places dug and read by contract archaeology

  Andersson, M., Per Karsten, Knarrström, B. & Svensson, M., 2004, Riksantikvarieämbetet. 256 s. (Skrifter / Riksantikvarieämbetet; vol. 52)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 33. Tågerup - fifteen hundred years of Mesolithic occupation in Western Scania, Sweden: a preliminary view.

  Per Karsten & Knarrström, B., 2001, I : European Journal of Archaeology. 4, 2, s. 165-174

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 34. Tågerup : specialstudier

  Per Karsten & Knarrström, B., 2001, Riksantikvarieämbetet. 325 s. (Skånska spår : arkeologi längs Västkustbanan )

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 35. The Tågerup excavations

  Per Karsten, 2003, Riksantikvarieämbetet. 254 s. (Skånska spår : arkeologi längs Västkustbanan)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 36. Tid och minnen

  Per Karsten & Hanlon, C., 2003, Berättelser från Vætland : en arkeologisk resa längs E22 i Skåne. Riksantikvarieämbetet och Regionmuseet Kristianstad, s. 10-13

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 37. Tvåtusen år av mesolitisk bosättning i sydvästra Skåne

  Per Karsten & Knarrström, B., 1999, Arkeologi i Norden. Burenhult, G. (red.). Natur och kultur, Vol. 1. 4 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 38. Västkustbanan – I Stenåldersdalen – De paleolitiska och mesolitiska fynden från förundersökningarna i Saxådalen

  Andersson, M., Per Karsten, Knarrström, B. & Svensson, M., 1997, Bulletin för arkeologisk forskning i Sydsverige, 1997:1 32 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 39. Västskånska offerfynd från 2300-500 f.Kr.

  Per Karsten, 2005, Bronsåldersbygd 2300-500 f. Kr.. Lagerås, P. & Strömberg, B. (red.). Riksantikvarieämbetet, s. 420-443 (Skånska spår : arkeologi längs Västkustbanan).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 40. Winstrup: Revealing the Secrets of a Mummified 17th Century Bishop

  Per Karsten & Andreas Manhag, 2017, MediaTryck Lund. (Papers of the Historical Museum at Lund University)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 41. Yxorna från G:la Wärslätt - ett av tusentals offerfynd

  Per Karsten, 1995, Populär Arkeologi, 13, 2, s. 8-11.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress