Per Karsten

Museichef, Fil. Dr.
Fler filtreringsmöjligheter
 1. Artikel i vetenskaplig tidskrift
 2. Carbon and nitrogen stable isotope values in freshwater, brackish and marine fish bone collagen from Mesolithic and Neolithic sites in central and northern Europe

  Robson, H. K., Andersen, S. H., Clarke, L., Craig, O. E., Gron, K. J., Jones, A. K. G., Per Karsten, Milner, N., Price, T. D., Ritchie, K., Zabilska-Kunek, M. & Heron, C., 2016 maj 3, I : Environmental Archaeology. 21, 2, s. 105-118 14 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. Tågerup - fifteen hundred years of Mesolithic occupation in Western Scania, Sweden: a preliminary view.

  Per Karsten & Knarrström, B., 2001, I : European Journal of Archaeology. 4, 2, s. 165-174

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 4. En senneolitisk huslämning i Lilla Tvären

  Per Karsten & Knarrström, B., 2000, I : ALE. 2, s. 23-29

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. Forntida tecken : ett unikt ornerat yxskaft från Kongemosekultur

  Per Karsten, Knarrström, B. & Regnell, M., 1998, I : ALE. 3, s. 17-29

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 6. Nya stenåldersfynd från norra Skåne : den första kvartsboplatsen

  Per Karsten & Knarrström, B., 1998, I : ALE. 1, s. 26-32

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. Norra Skåne - ett tidigmesolitiskt centrum?

  Per Karsten & Knarrström, B., 1996, I : ALE. 4, s. 1-10

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 8. Recension av bok/film/utställning etc.
 9. Recension av: Enoksen, Lars Magnar. Skånska fornminnen. 2001.

  Per Karsten, 2003, I : Fornvännen. 98, 2, s. 154-156

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 10. Anmeldelse - Det omöjligas konst : En recension af Jørgen Jensens Danmarks Oldtid. Stenalder 13.000-2.000 f.Kr.

  Per Karsten, 2002, I : Arkæologisk Forum. 6, s. 2-6

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 11. Kapitel samlingsverk
 12. Preface

  Per Karsten, 2017, The Sösdala Horsemen - and the equestrian elite of fifth century . Fabech, C. & Näsman, U. (red.). Aarhus Universitetsforlag, s. 7-8 (Jutland Archaeological Publications ; vol. 99).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 13. Västskånska offerfynd från 2300-500 f.Kr.

  Per Karsten, 2005, Bronsåldersbygd 2300-500 f. Kr.. Lagerås, P. & Strömberg, B. (red.). Riksantikvarieämbetet, s. 420-443 (Skånska spår : arkeologi längs Västkustbanan).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 14. Aspekter på samhällsutveckling

  Artursson, M., Per Karsten & Strömberg, B., 2005, Bronsåldersbygd 2300-500 f. Kr.. Lagerås, P. & Strömberg, B. (red.). Riksantikvarieämbetet, s. 496-547 (Skånska spår : arkeologi längs Västkustbanan ).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 15. Tid och minnen

  Per Karsten & Hanlon, C., 2003, Berättelser från Vætland : en arkeologisk resa längs E22 i Skåne. Riksantikvarieämbetet och Regionmuseet Kristianstad, s. 10-13

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 16. Andarnas rum

  Per Karsten, 2003, Berättelser från Vætland : en arkeologisk resa längs E22 i Skåne. Carlie, A. & Borna-Ahlkvist, H. (red.). Riksantikvarieämbetet och Regionmuseet Kristianstad, s. 103-105

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 17. Tvåtusen år av mesolitisk bosättning i sydvästra Skåne

  Per Karsten & Knarrström, B., 1999, Arkeologi i Norden. Burenhult, G. (red.). Natur och kultur, Vol. 1. 4 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 18. Kapitel i rapport
 19. A slotted bone dagger from Kongemose?

  Per Karsten, 2006, In the wake of a woman : Stone Age pioneering of north-eastern Scania, Sweden, 10.000-5000 BC. : the Årup settlements . Riksantikvarieämbetet, s. 158-178 ( Skrifter / Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska undersökningar; vol. 63).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

 20. Artikel i facktidskrift eller populärpress
 21. Jägarsamhällets brytningstid : stenåldern i västra Skåne

  Per Karsten, 2002, Forskning & framsteg, 37, 1, s. 46-49.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 22. Husen vid havet : där Västkustbanan drar fram har människor bott i 8000 år

  Per Karsten & Knarrström, B., 1998, Populär Arkeologi, 16, 3.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 23. Västkustbanan – I Stenåldersdalen – De paleolitiska och mesolitiska fynden från förundersökningarna i Saxådalen

  Andersson, M., Per Karsten, Knarrström, B. & Svensson, M., 1997, Bulletin för arkeologisk forskning i Sydsverige, 1997:1 32 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 24. Bökeberg III : intryck och avtryck från en senmesolitisk inlandsboplats

  Per Karsten & Regnell, M., 1995, Limhamniana, 37, s. 72-83.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 25. Yxorna från G:la Wärslätt - ett av tusentals offerfynd

  Per Karsten, 1995, Populär Arkeologi, 13, 2, s. 8-11.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 26. Bok
 27. Antikvarisk rapport gällande undersökningen av biskop Peder Winstrups kista och mumifierade kvarlevor

  Per Karsten & Andreas Manhag, 2018, Lunds universitets historiska museum. 37 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 28. Peder Winstrup: Historier kring en 1600-talsmumie

  Andreas Manhag & Per Karsten, 2017, Lunds universitets historiska museum. 153 s. (Skrifter utgivna av Historiska museet vid Lunds Universitet)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 29. Winstrup: Revealing the Secrets of a Mummified 17th Century Bishop

  Per Karsten & Andreas Manhag, 2017, MediaTryck Lund. (Papers of the Historical Museum at Lund University)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 30. Stone age Scania : significant places dug and read by contract archaeology

  Andersson, M., Per Karsten, Knarrström, B. & Svensson, M., 2004, Riksantikvarieämbetet. 256 s. (Skrifter / Riksantikvarieämbetet; vol. 52)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 31. The Tågerup excavations

  Per Karsten, 2003, Riksantikvarieämbetet. 254 s. (Skånska spår : arkeologi längs Västkustbanan)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 32. Tågerup : specialstudier

  Per Karsten & Knarrström, B., 2001, Riksantikvarieämbetet. 325 s. (Skånska spår : arkeologi längs Västkustbanan )

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 33. Dansarna från Bökeberg : om jakt, ritualer och inlandsbosättning vid jägarstenålderns slut

  Per Karsten & Eriksson, M., 2001, Riksantikvarieämbetet. 191 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 34. RV 29 Karlshamn-Djuramåla. Delen Hoka-Grönadal : arkeologisk utredning : Blekinge, Asarum och Ringmåla socknar, Småland, Tingsås socken

  Aspeborg, H., Per Karsten & Lagerås, P., 2001, Riksantikvarieämbetet. 21 s. (Rapport / UV Syd ; nr. 2001:37)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 35. Skåne, Hedeskoga socken, Lilla Tvären 2:1, område C och D, 1995 : arkeologisk förundersökning : rapport ATA

  Knarrström, B. & Per Karsten, 1999, Riksantikvarieämbetet. (Rapport / UV Syd; nr. 1999:22)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 36. Inventering, stenålder, sjöarna Helgasjön, norra och södra Bergundasjön samt Toftasjön, Kronobergs län

  Per Karsten & Knarrström, B., 1999, Riksantikvarieämbetet. (Rapport / UV Syd; nr. 1999:61)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 37. Skåne, Saxtorp socken, Tågerup 1:1, fornlämning RAÄ 3, SU 6 : arkeologisk undersökning

  Per Karsten & Knarrström, B., 1999, Riksantikvarieämbetet. (Rapport / UV Syd; nr. 1999:71)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 38. Skåne, Malmöhus län, järnvägen Västkustbanan, avsnittet Landskrona - Kävlinge, 1996-1997 : arkeologisk förundersökning (2 vol.)

  Per Karsten & Svensson, M., 1998, Riksantikvarieämbetet. (Rapport / UV Syd; nr. 1997:83)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 39. Carpe Scaniam : axplock ur Skånes förflutna

  Per Karsten (red.), 1997, Riksantikvarieämbetet. 195 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 40. Antologi (redaktör)
 41. In the Wake of a Woman. The Stone Age Pioneering of North-eastern Scania, Sweden, 10,000–5000 BC. The Årup Settlements.

  Per Karsten (red.) & BJÖRN WALLEBOM (red.), 2006, Riksantikvarieämbetet. 200 s. (Skrifter. Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska undersökningar)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 42. Rapport
 43. Skåne, Malmöhus län, Järnvägen Västkustbanan : delen Helsingborg - Kävlinge : avsnittet Helsingborg-Landskrona (Block 1 och 2) arkeologisk förundersökning

  Per Karsten & Svensson, M., 1996, Riksantikvarieämbetet. (Rapport / UV Syd; nr. 1996:48)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 44. Skåne, Malmöhus län, Järnvägen Västkustbanan : delen Helsingborg - Kävlinge : arkeologisk utredning

  Svensson, M. & Per Karsten, 1996, Riksantikvarieämbetet. (Rapport / UV Syd; nr. 1996:25)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 45. Projektprogram : inför arkeologiska förundersökningar av Järnvägen Västkustbanan, delen Helsingborg-Kävlinge, Malmöhus län, Skåne, 1996

  Per Karsten, 1996, Riksantikvarieämbetet. (Rapport / UV Syd; nr. 1996:50)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 46. Arkeologisk utredning, etapp 2 : Skåne, Svedala socken, Svedala 306:32, 303:38, 1995

  Per Karsten, 1996, Riksantikvarieämbetet. (Rapport / UV Syd; nr. 1996:4)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 47. Arkeologisk utredning : Skåne, Hjärnarps socken, Borrstorp 1:1 m fl, 1995

  Per Karsten, 1995, Riksantikvarieämbetet. (Rapport / UV Syd; nr. 1995:59)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 48. Arkeologisk utredning : Skåne, Öja socken, del av Öja 1:7, 1995

  Per Karsten, 1995, Riksantikvarieämbetet. (Rapport / UV Syd; nr. 1995:58)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 49. Doktorsavhandling (monografi)
 50. Att kasta yxan i sjön : en studie över rituell tradition och förändring utifrån skånska neolitiska offerfynd

  Per Karsten, 1994, Almqvist & Wiksell. 360 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)