Per Lind

knuten till universitetet

Forskning

Typiska frågor för min forskning är:

1) Hur kan filosofi tjäna till personlig utveckling?

2) Vilka filosofier har historiskt sett påstått sig avse något sådant, och i kraft av vad?

3) Kan sanningen, sådan vi upplever den, ibland stå ivägen för nya insikter?

4) Kan filosofin på ett legitimt sätt arbeta med lögner i framstegets namn?

5) Har den gjort det?

6) Vilka extrarationella omständigheter har filosofin att hantera om den ska kunna främja ett fullvärdigt lärande, d.v.s. personlig utveckling (integration, mognad)?