Per Nilsén

Universitetslektor, Lektor (Syddansk Universitet), T.f. universitetslektor (Lunds universitet), Universitetslektor (Lunds universitet), Docent (Lunds universitet), Juris kandidat, Juris doktor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap

Nyckelord

  • Rättshistoria

Forskning

Undervisning

Forskning

Alltsedan jag arbetade med min avhandling (2000) har olika aspekter av den offentliga rättens historia dominerat mina forskningsintressen: den offentliga rätten som (ett) system som utvecklas under ständig påverkan av politiska, filosofiska och religiösa idéer. Sådana idéer kan vara avgränsade till ett (national-) statligt sammanhang, men kan inte förstås i deras komplexitet utan ett bredare komparativt anslag. Detta avspeglas i min forskning, som ofta behandlar den svenska utvecklingen i ett nordiskt och/eller större europeiskt sammanhang, ett betraktelsesätt som ytterligare har stimulerats genom längre vistelser i Skandinavien och i Tyskland.

Undervisning

Min undervisningserfarenhet omfattar verksamhet i både Sverige (Lunds universitet 2000-2004, 2008-) och Danmark (Syddansk Universitet, Odense 2004-2008). Vid bägge lärosäten har jag främst undervisat i rättshistoria (svensk, dansk och europeisk) och i konstitutionell rätt (svensk och dansk); i Odense ansvarade jag också för undervisning i allmän rättslära och i komparativ rätt. Jag har varit kursföreståndare för skiftande kurser, varit lärarlagsordförande och också haft institutions- resp. fakultetsuppdrag inom områdena för undervisning på grund- och avancerad nivå. Under en period var jag utsedd till censor vid förvaltningsutbildningarna vid universiteten i Roskilde och Aalborg; jag har även anlitats som Lehrbeauftragter vid Ernst-Moritz-Arndt-Universität i Greifswald. 2012 erhöll lärarlaget i rättshistoria gemensamt Juridiska föreningens pedagogiska pris.

Senaste forskningsoutput

Per Nilsén & Christian Häthén, 2020, Handbuch der europäischen Verfassungsgeschichte im 19. Jahrhundert. Institutionen und Rechtspraxis im gesellschaftlichen Wandel: Band 3: 1848-1870. Daum, W., Brandt, P., Kirsch, M. & Schlegelmilch, A. (red.). Bonn: Dietz-Verlag, Vol. 3. s. 1083-1113

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Elsa Trolle Önnerfors, Per Nilsén, Karin Delin, Sverker Jönsson & Ella Sjöbeck, 2019

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

Visa alla (37)