Per Samuelsson

Professor
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2019
 2. Aktiebolagslagen. En kommentar (Lexino). Band I-V

  Per Samuelsson, Nerep, E. & Adestam, J., 2019, Stockholm: Karnov Group. (Lexino)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 3. 2018
 4. Entreprenadavtal mellan näringsidkare och konsument

  Niklas Arvidsson & Per Samuelsson, 2018 sep 18, Norstedts Juridik AB. 261 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 5. Klander och aktiebolagsrättslig legitimation

  Niklas Arvidsson & Per Samuelsson, 2018 aug 31, Festskrift till Stefan Lindskog. Jure, s. 15-26

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 6. 2017
 7. AB 04: en kommentar

  Per Samuelsson, 2017, Stockholm: Wolters Kluwer. 570 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 8. Funktionsbrist i småhusentreprenad

  Niklas Arvidsson & Per Samuelsson, 2017, Modern affärsrätt: En antologi. Arvidsson, N., Nyström, B. & Flodgren, B. (red.). Stockholm: Wolters Kluwer, s. 251-267 17 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 9. 2015
 10. Entreprenadrättsliga felpåföljder

  Niklas Arvidsson & Per Samuelsson, 2015, I : Ny Juridik. 4, s. 27-48

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 11. Entreprenadrättslig fackmässighet - synpunkter med anledning av Gotlands-domen

  Niklas Arvidsson & Per Samuelsson, 2015, I : Ny Juridik. 2015, 1, s. 7-20

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 12. 2013
 13. Aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen.

  Per Samuelsson, 2013, Karnov. Karnov Group

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 14. Corporate decision-making and regard for ”the other”

  Per Samuelsson, 2013, Essays in Honour of Michael Bogdan. Lund: Juristförlaget i Lund

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 15. Essays in Honour of Michael Bogdan

  Ulf Maunsbach (red.), Patrik Lindskoug (red.), Per Samuelsson (red.), Hans-Heinrich Vogel (red.) & Millqvist, G. (red.), 2013, Juristförlaget i Lund. 743 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 16. 2012
 17. Aktiebolagets grundproblem

  Per Samuelsson & Bergström, C., 2012, Norstedts Juridik AB. 303 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 18. Kapitaltäckningsgaranti till förmån för aktiebolag – är den allmänna uppfattningen hållbar?

  Per Samuelsson, 2012, I : Ny Juridik. s. 8-29

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 19. 2011
 20. En essä om vinst som värde

  Per Samuelsson, 2011, Festskrift till Boel Flodgren. Juristförlaget i Lund

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 21. Entreprenadavtal. Särskilt om ändrade förhållanden

  Per Samuelsson, 2011, Karnov Group. 354 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 22. Lojalitet och rationell resursanvändning i entreprenadavtal

  Per Samuelsson, 2011, I : Ny Juridik. s. 43-63

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 23. 2009
 24. Aktiebolagslagen. En kommentar. Del 1

  Per Samuelsson & Nerep, E., 2009, Thomson Reuters. 815 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 25. Aktiebolagslagen, En lagkommentar. Del 2

  Per Samuelsson & Nerep, E., 2009, Thomson Reuters. 523 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 26. Aktiebolagslagen. En lagkommentar. Del 3

  Per Samuelsson & Nerep, E., 2009, Thomson Reuters. 523 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 27. 2008
 28. Om klander och aktiebolagsrättslig nullitet

  Per Samuelsson, 2008, Festskrift till Lars Gorton. Lindell-Frantz, E. (red.). Juristförlaget i Lund, s. 212-235

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 29. 2007
 30. Om avtals uppkomst

  Niklas Arvidsson & Per Samuelsson, 2007, Vänbok till Axel Adlercreutz. Juristförlaget i Lund, s. 11-33

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 31. Vänbok till Axel Adlercreutz

  Boel Flodgren (red.), Birgitta Nyström (red.), Gorton, L. (red.) & Per Samuelsson (red.), 2007, Juristförlaget i Lund. 579 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 32. 2006
 33. Det behövs en ny företagsform för ägarledda fåmansbolag.

  Per Samuelsson & Niklas Arvidsson, 2006, I : Balans.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 34. 2005
 35. FIDIC and Swedish construction law

  Per Samuelsson & Iwar, L., 2005, FIDIC. An analysis of international construction contracts. s. 277-313

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 36. Intressekonflikter vid kapitalanskaffning

  Per Samuelsson & Bergström, C., 2005, Intressekonflikter och finansiella marknader. Nord, G. & Thorell, P. (red.). Stockholm Centre for Commercial Law, s. 56-75

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 37. Konkurrerande former för bolagsstyrning

  Per Samuelsson, 2005, Virksomheders ledelse og sociale ansvar. Perspektiv på Corporate Governance og Corporate Social Responsibility. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 38. Konkurrerande former för bolagsstyrning

  Per Samuelsson, 2005, Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck. Juristförlaget i Lund, s. 459-487

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 39. Konkurrerende selskabsstyringsmodeller

  Per Samuelsson, 2005, Virksomheders ledelse og sociale ansvar.: Perspektiver på Corporate Governance og Corporate Social Responsibility. Buhmann, K. & Rendtorff, J. D. (red.). Köpenhamn: Jurist- og Økonomforbundets Forlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 40. Kontraktuella viten

  Gorton, L. & Per Samuelsson, 2005, Studier i rättsekonomi: festskrift till Ingemar Ståhl (1 uppl.). Dahlman, C. (red.). Studentlitteratur AB, s. 75-106

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 41. Lagen om marknadsmissbruk och lagen om anmälningsskyldighet

  Per Samuelsson, 2005, Norstedts Juridik AB.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 42. On the evolution of corporate forms

  Per Samuelsson, 2005, I : University of Illinois Law Review. 1, s. 15-29

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 43. 2004
 44. En svensk kod för bolagsstyrning

  Per Samuelsson & Bergström, C., 2004, I : Ekonomisk Debatt. 32, s. 3-6

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 45. 2003
 46. Boards of limited companies: Internal governance structures

  Per Samuelsson, 2003, Scandinavian Studies in Law. Vol. 45. s. 259-279

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 47. Nya regler om marknadsmissbruk.

  Per Samuelsson, 2003, I : Juridisk Tidskrift. s. 256-268

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 48. The Regulation of Financial Markets in Sweden

  Per Samuelsson, 2003, Nordic financial market law : the regulation of the financial services in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. Lau Hansen, J. (red.). Nordic Financial Market Copenhagen

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 49. 2002
 50. Normbildning rörande otillbörlig kurspåverkan

  Per Samuelsson, 2002, I : Svensk Juristtidning. s. 873-893

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 51. 2001
 52. Mutor, bestickning, skatter och optionsvärdering

  Per Samuelsson & Bersgtröm, C., 2001, I : Ekonomisk Debatt. 29, s. 171-173

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 53. Om aktiebolagsstyrelsers arbetsformer

  Per Samuelsson, 2001, I : Svensk Juristtidning. s. 458-472

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 54. 2000
 55. Tvister på de finansiella marknaderna

  Per Samuelsson & Pålsson, A-M., 2000, I : Juridisk Tidskrift.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 56. 1999
 57. Anm. av Ari Savela: Hostile takeovers and directors

  Per Samuelsson, 1999, I : FJFT.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 58. Banks ansvar för ekonomisk rådgivning

  Per Samuelsson & Pålsson, A-M., 1999, I : Svensk Juristtidning.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 59. Korsägandets nedåtgående spiral

  Per Samuelsson & Bergström, C., 1999, Festskrift till Gunnar Karnell. Carlsson Law Network

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 60. 1998
 61. Lärobok i kapitalmarknadsrätt, 2 uppl.

  Per Samuelsson, Afrell, L. & Klahr, H., 1998, Norstedts Juridik AB. 300 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 62. 1997
 63. Om rättsekonomins uppkomst och inverkan på den aktiebolagsrättsliga forskningen

  Per Samuelsson, 1997, I : Svensk Juristtidning. s. 528-552

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 64. Teorin om företaget och den aktiebolagsrättsliga forskningen

  Per Samuelsson, 1997, I : Svensk Juristtidning. s. 1-30

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 65. The Swedish prohibition on insider trading

  Per Samuelsson, 1997, I : European financial services law. 4, s. 89-100

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 66. 1995
 67. Avtalsfrihet i aktiebolagsrätten

  Per Samuelsson & Bergström, C., 1995, I : Tidsskrift for Rettsvitenskap. s. 1-43

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 68. The regulation of corporate acquisitions: A law and economics analysis of European proposals for Rreform

  Per Samuelsson, Bergström, C., Högfeldt, P. & Macey, J., 1995, I : Columbia business law review. s. 495-520

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 69. 1994
 70. Om kravet på likabehandling av aktieägare

  Per Samuelsson, Bergström, C. & Högfeldt, P., 1994, I : Tidsskrift for Rettsvitenskap. s. 118-167

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 71. 1993
 72. Kommentar till Macey: Svenskaktiebolagsrätt i omvandling

  Per Samuelsson & Bergström, C., 1993, Svensk aktiebolagsrätt i omvandling. SNS Förlag, s. 134-179

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Föregående 1 2 Nästa