Per Tunestål

Professor, Föreståndare för Kompetenscentrum Förbränningsprocesser, Tekn Dr, PhD, Civilingenjör