Per-Erik Bengtsson

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Atom- och molekylfysik och optik
  • Meteorologi och atmosfärforskning
  • Energiteknik

Nyckelord

  • Lasermätteknik, Molekylfysik, Sotpartiklar

Forskning

Jag arbetar med utveckling av optiska mätmetoder för tillämpningar inom bland annat förbrännings- och miljöområdet. I de flesta fall är metoderna laserbaserade då lasrar har möjligheten att mäta med såväl hög tidsupplösning som rumsupplösning. Metoderna som oftast baseras på fysikaliska principer utvecklas för att med hög noggrannhet kunna mäta parametrar som är viktiga för att förstå detaljerna i de studerade processerna. Oftast handlar det om temperatur, ämnes- och partikelkoncentrationer, samt hastigheter.

Framförallt har jag inriktat mig på mätning av temperaturer och sotpartiklar. När det gäller temperaturer så arbetar jag med utveckling av en metod som benämns "Coherent anti-Stokes Raman Spectroscopy" eller kort CARS, som ofta anses vara den mest noggranna metoden för temperaturmätning. Den kan också användas till viss del för koncentrationsmätning av bland annat kolmonoxid, vätgas, och koldioxid. Metoden har tillämpats i såväl turbulenta flammor som i gasturbiner och förbränningsmotorer.

När det gäller mätningar på sotpartiklar så utvecklar jag optiska mätmetoder för att bestämma såväl koncentrationer som partikelstorlekar. På senare tid har jag även fokuserat på mätning av optiska egenskaper då detta är viktigt för att förstå sotpartiklars inverkan på strålningsbalansen i atmosfären. Sotpartiklar är oönskade då de är ett tecken på ineffektiv förbränning och de har negativ inverkan på såväl hälsa som miljö. Tillämpningarna för de optiska mätmetoderna för sot är förbrännings- och förgasningsprocesser samt i utomhusluft, och mätmetoderna appliceras i såväl dieselmotorer som suspensionsförgasare.

 

Senaste forskningsoutput

Ehsan Fooladgar, Christian Brackmann, Manu Mannazhi, Yngve Ögren, Per Erik Bengtsson, Henrik Wiinikka & Pál Tóth, 2021 sep 1, I: Fuel. 299, 120856.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Maria Ruchkina, Dina Hot, Pengji Ding, Ali Hosseinnia, Per Erik Bengtsson, Zhongshan Li, Joakim Bood & Anna Lena Sahlberg, 2021 maj 10, I: Scientific Reports. 11, 9829.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Kim Cuong Le, Jonatan Henriksson & Per-Erik Bengtsson, 2021 maj 5, I: Journal of Raman Spectroscopy. s. 1-8 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (138)