Peter Gustafsson

Universitetsadjunkt

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sannolikhetsteori och statistik
  • Företagsekonomi

Forskning

Sampling under restriktion, speciellt cirkulära statistiska metoder och fördelningar. Jag har i min forskning inriktat mig på beräkningstekniken av fördelningarna för olika cirkulära slumpvariabler vilka i grunden kan definieras som integraler av olika funktioner av Besselfunktioner i flera dimensioner. Jag har håller också på med att utveckla statistiska modeller inom marknadsanalys.

Undervisning

Min undervisningskompetens i statistik och sannolikhetsteori är omfattande, både till bredd och djup. Jag har kurser för studenter på alla nivåer, allt ifrån första års studenter till forskarstuderande. Kurserna jag ansvarar för kan räknas in i ett klassiskt utnsitt inom ämnesområdet: Sannolikhets och Inferensteori, Tillämpad statistik, Biostatistik, Stokastiska processer, Tidsserieanalys, Ekonometri, Försöksplanering, Ekonometri, Statistika beräkningsmetoder och Datorintesniva metoder, Multivariat analys med mera.  Jag har också handledning och examionation av uppsatser på olika nivåer, (fil kand-, magister- och mastersnivå).

Senaste forskningsoutput

Johan Larsson & Peter Gustafsson, 2018 jan 1, CEUR Workshop Proceedings: Proceedings of International Workshop on Set Visualization and Reasoning (SetVR 2018). Vol. 2116. s. 84-91 8 s. (CEUR Workshop Proceedings).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Björn Holmquist & Peter Gustafsson, 2017 dec 1, I: Canadian Journal of Statistics. 45, 4, s. 461-478 18 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Antonio Maranon, Peter Gustafsson & Peter Nilsson, 2015, Department of Statistics, Lund university, 16 s. (Working Papers in Statistics; nr. 15).

Forskningsoutput: Working paper

Visa alla (5)