Peter Spégel

Universitetslektor, Docent

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Teknik och teknologier

Forskning

I min forskning kombinerar jag avancerade analytiska tekniker, primärt baserade på masspektrometri, för att lösa utmanande biologiska frågeställningar. Jag är speciellt intresserad i metabolism och metabola sjukdomar. Metabolismen är ett komplicerat nätverk involverande tusentals enzym och metaboliter – metabolomet. Vi använder metabolomik, d.v.s. bestämning av så många metaboliter som möjligt i ett biologiskt prov, för att studera metabola sjukdomar.

Jag utvecklar analytiska metoder baserade på kromatografi och masspektrometri för analys av metaboliter i olika vävnader. Vi använder även dessa metoder för att öka vår förståelse av ämnesomsättningen. Mitt huvudsakliga fokus är ämnesomsättning i enteroendokrina celler, endokrina celler och i blod, och dess koppling till metabola sjukdomar, primärt typ 2 diabetes. 

Senaste forskningsoutput

Peter Spégel & Hindrik Mulder, 2019 jul 17, I : Journal of Molecular Biology.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Al Majdoub, M., Mikael Lantz & Peter Spégel, 2019 jan, I : Endocrine. 63, 1, s. 164-166

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Knudsen, J. G., Alexander Hamilton, Ramracheya, R., Tarasov, A. I., Brereton, M., Haythorne, E., Chibalina, M. V., Peter Spégel, Hindrik Mulder, Zhang, Q., Ashcroft, F. M., Adam, J. & Rorsman, P., 2019, I : Cell Metabolism. 29, 2, s. 430-442.e4

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (71)