Peter Spégel

Universitetslektor, Docent

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Teknik och teknologier

Forskning

I min forskning kombinerar jag avancerade analytiska tekniker, primärt baserade på masspektrometri, för att lösa utmanande biologiska frågeställningar. Jag är speciellt intresserad i metabolism och metabola sjukdomar. Metabolismen är ett komplicerat nätverk involverande tusentals enzym och metaboliter – metabolomet. Vi använder metabolomik, d.v.s. bestämning av så många metaboliter som möjligt i ett biologiskt prov, för att studera metabola sjukdomar.

Jag utvecklar analytiska metoder baserade på kromatografi och masspektrometri för analys av metaboliter i olika vävnader. Vi använder även dessa metoder för att öka vår förståelse av ämnesomsättningen. Mitt huvudsakliga fokus är ämnesomsättning i enteroendokrina celler, endokrina celler och i blod, och dess koppling till metabola sjukdomar, primärt typ 2 diabetes. 

Senaste forskningsoutput

Peter Spégel & Hindrik Mulder, 2019 jul 17, I : Journal of Molecular Biology.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Visa alla (73)