Peter Svensson

Universitetslektor, Docent, FD

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Nyckelord

Forskning

Min forskning sker främst inom det fält som kallas för critical management studies. Jag är också intresserad av diskursanalytiska ansatser till företag, företaganda, organisationer och marknad. Just nu bedriver jag forskning på finansiell kommunikation, främst såsom den sker i årsredovisningar och på bolagsstämmor.

Undervisning

Jag undervisar om kvalitativ metod, marknadsföring, konsumtionskultur och finansiell kommunikation.

Senaste forskningsoutput

Sofia Ulver & Peter Svensson, 2020, Theories and Perspectives in Business Administration . Eriksson-Zetterquist, U., Hansson, M. & Nilsson, F. (red.). Studentlitteratur AB

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Peter Svensson, 2019 okt 18, Universitetsläraren.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Peter Svensson, 2019 sep, Kampen om kunskap: Akademi och praktik. johnsson, A., brechensbauer, A., grafström, M. & M. K. (red.). Santérus förlag

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (69)