Petra Bernardini

Universitetslektor

Forskning

Mitt forskningsområde är språkinlärning och tvåspråkighet, framförallt morfosyntaktiska aspekter, både hos barn och vuxna, italienska i kombination med svenska, rumänska och franska, såväl som ämnesdidaktisk forskning med fokus på bedömning och språknivåer.

Min forskning berör främst nominalfrasen, tex artiklar och pronomen, men jag har även skrivit om språkblandningar (code-mixing).

Mina senaste publikationer och presentationer har handlat om tex kollektiva substantiv, samt om adjektiv i det italienska språket och jom de europeiska språknivåerna och morfosyntaktiska stadier, A1-C2, och om inlärning av italienska, franska och rumänska hos barn i tidig skolålder, vid allmänna skolor och internationella skolor.

Senaste forskningsoutput

Visa alla (24)